İlk olarak yaklaşık bir buçuk yıl önce bahçesinden kaçan maymunla gündeme gelmişti. Kafesinden kaçtıktan sonra telleri aşan maymun, hayvanat bahçesinin yan tarafında bulunan restoranın çatısına çıkmıştı. Hem hayvanat bahçesi hem de kafe çalışanlarının yakalamak için uzun süre çaba harcadığı maymun, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. 

Haberi ilk duyduğumuzda biz de çok şaşırmıştık. Hayvanat bahçesinin yanı başında restoranın ne işi vardı. Dahası sadece restoran yoktu, ayrıca hayvanat bahçesinin yanında evler de vardı. Çünkü hayvanat bahçesi mahallenin ortasına kurulmuştu. 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın da bulunduğu hayvanat bahçesi, çevrede oturanlarca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet edilmişti. Ancak hayvanat bahçesi faaliyetine devam ediyordu. Bu tartışmalar sürerken bir maymunun kafesinden kaçması, tartışmayı daha da alevlendirmişti. 

Konu, Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Tarım İl Müdürlüğü arasında gidip geliyordu. Tartışma aynı zamanda mahkemeye de taşınmıştı. Sonunda bu hayvanat bahçesinin, aslan ve kaplanların kükreme sesi ile gürültülerinin bölgede yaşayanların psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla ikinci kez mühürlenmesine karar verildi. 

Bilirkişi raporunda, hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hakimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekilerek, hayvanların çevreye verdikleri gürültünün bölgede yaşayan insanların psikolojisini bozacak kadar etkili olduğuna yer verildi. 

Mahkeme, rapor doğrultusunda Ankara Valiliği'nin hayvanat bahçesi için verdiği 13 Ağustos 2021 tarihli ruhsat ve iznin yürütmesinin, durdurulmasına hükmetti. Bunun üzerine Gölbaşı Kaymakamlığı'nca mahkeme kararı doğrultusunda işletme 14 Eylül'de mühürlendi. Hayvanat bahçesindeki aslan, kaplan ve diğer hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri gözetiminde çevre illerdeki hayvanat bahçelerine nakledildi.

Hayvanat bahçesinin mahalle arasına kurulma fikrinden kurulması için yapılan başvurularda verilen izinlere kadar tüm süreçler akıl alır gibi değil. Sonuçta mahalleli yaklaşık iki yıldır süren hukuk mücadelesini kazanmış oldu.