Depremin ardından büyük bir dayanışma örneği sergileyen Kent Konseyleri, bu dayanışma hareketini bir adım daha öteye taşımaya hazırlanırken, önemli bir rol de üstlenmeye başladı.

Kent Konseyleri, depreme karşı alınacak önlemlerle ilgili 26 maddelik “Afetlere Hazırlıkta Kent Konseylerinin Rolü Sonuç Bildirgesi” hazırladı. 

Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin başkanlığını devralan Ankara Kent Konseyi’nin Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da bildiriyi ilk kez önceki akşam gazetecilerle düzenlediği iftar yemeğinde açıkladı.

Ankara Kent Konseyi binasındaki iftar yemeğine gazetecilerin ilgisi oldukça yoğundu. Çok sayıda meslektaşımla birlikte Yılmaz’dan Türkiye’de Deprem Gerçeği ve Kriz Yönetimi Farkındalık Zirvesi’nin ardından ortaya çıkan bildirgenin ayrıntılarını dinledik. Kent Konseyleri yapısının çok değerli olduğuna dikkat çeken yılmaz farklı siyasi partilere olan aidiyetlere rağmen, sergilenen dayanışma ruhunun tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini de vurguladı. 
Kent Konseylerinin önerilerine bakacak olursak, ilk olarak her yıl bir Afet Şurası toplanması tavsiye ediliyor. Diğer yandan tüm kent konseylerinin Afet Çalışma Grubu kurması için de harekete geçilecek. Diğer öneriler de şöyle:

“Mevcut mevzuatta kent konseylerini de katarak afet planlama ve afet kurumsallaşması içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılması, Afet Şuralarında önerilen çalışmaların kent konseyleri tarafından “Afet Raporları” haline getirilmesi, ilgili belediye meclislerinde “değerlendirilmesi zorunlu tavsiye kararı” olarak ele alınması, “Kent Konseyleri Dijital Afet Rehberi”nin oluşturulması, “Afet Arşiv ve Müzeleri’nin” açılması, Afet bölgesi ve yakınındaki kent konseyleri ile afetten etkilenmeyen kent konseylerinin afet ve risk yönetimi temelinde eşleştirildiği bir “Eşleştirme Programı” oluşturulması, “Sürdürülebilir GSM ve acil iletişim hatları altyapısı” geliştirilmesi, Açık veri kaynaklarını kent konseyi gönüllülerin çabalarıyla süzen bir “Afet Açık Veri Teyit Platformunun” oluşturulması,

-“Mahalle Gönüllüleri Ağı” oluşturulması, “Yeniden Yapılanma Kitle Tasarım Platformu” oluşturulması, Kent konseylerinin de katılımını öngören bir “bölgesel kalkınma paradigması” oluşturulması, “Katılımcı, entegre, dirençlilik temelli ve sürdürülebilir planlama yaklaşımlarının” benimsenmesi, “Ekonomik Yeniden Yapılanma Destek Programı” oluşturulması, “Kültürel ve Doğal Miras Muhafızları” yaklaşımının hayata geçirilmesi, Toplumsal yaşamın, kültürel çeşitliliğin, kent kültürünün ve somut olmayan kültürel mirasının sürdürülebilirliğinin sağlanması, “Kent merkezlerinin planlanması ve inşasına” özel önem verilmeli, Geçici barınma alanlarının planlanmasında, enkaz kaldırma ve atık depolama çalışmalarında doğa tabanlı yaklaşımlar benimsenmelidir, Hasar tespit çalışmalarının şeffaf ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesinde kent konseylerinin gözetiminin sağlanması, Yapı üretim ve denetim sürecinde, imar planı ve yapılaşma koşullarından iskâna kadar geçen tüm aşamalar e-devlet üzerinden tek bir noktadan şeffaf bir şekilde izlenebilir hale getirilmeli, Aşırı kira artışları ve depremzedelere ev kiralanmaması gibi sorunlara önlem alınmalı, Başta İstanbul olmak üzere afet riskini canlı şekilde yaşayan illerde barınma hakkını garanti altına alırken, mülkiyet tekeli ve rant odaklı yaklaşımları denetim altına alan yeni nesil bir kentsel dönüşüm anlayışını gerçekleştirecek yasal ve yönetsel önlemler kent konseylerinin uzmanlık birikimi göz önünde bulundurularak alınmalıdır, Afet sonrasında ve yeniden yapılanma çalışmalarında özellikle kadınların ihtiyaçları ve katılımı düşünülmeli, Engelliler için ekonomik, toplumsal destek programları oluşturulmalı ve engellilerin gündelik yaşamlarını dikkate alan mimari ve kentsel tasarım uygulamaları yapılmalı, Çocukların ve gençlerin eğitsel ve gelişimsel kayıpların önlenmesi için yoğunlaştırılmış eğitsel ve psiko-sosyal destek programları uygulanmalı, Deprem bölgesindeki sokak hayvanlarının yaşamlarının sürdürülebilmesi, endemik bitki ve hayvan türlerinin zarar görmemesi, doğal yaşamı destekleyen hassas ekosistemlerin ve sulak alanların korunabilmesi için kent konseyleriyle birlikte eylem planları geliştirilmelidir.”