Dünyadaki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, sağlık, eğitim, yaşama, barınma, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakların tümüne çocuk hakları olarak tanımlarız.

Çocuk haklarını insan haklarından ayrı düşünmemiz mümkün değildir. Çocuklara layıkıyla teslim edilecek ve korunacak bütün bu haklar, toplumu da çağdaş ve özgür bir yaşama yaklaştıracaktır.


Yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum gibi değişkenlerden etkilenen tüm bu hakların uygulamaya konulabilmesi için öncelikle çocukların haklarını tüm detaylarıyla bilmesi elzemdir.


Bu bağlamda başlatılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi işbirliğiyle Çocuk Hakları Semineri’nin ikincisi de Altındağ Çocuk Kulübü’nde yapıldı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Kulüplerine üye öğrencilerin çocuk haklarına yönelik bilgilendirilmeleri amacıyla başlattığı bu seminerler, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin uzman avukatlarının sunumlarıyla gerçekleşiyor.


Çocuklara uzmanlar tarafından haklarının detaylı bir şekilde anlatıldığı bu seminerleri önemsemekle birlikte, yeterli bulmuyorum. Dilerim yerel yönetimlerin bu seminerlerine ek olarak tüm okullarda, çocuklara, ebeveynlere kolay bir şekilde ulaşılabilecek şekilde yılın belirli aralıklarında seminerler düzenlenir ve aileler, çocuklar, öğretmenler çocuk haklarıyla ilgili yetkin şekilde bilgi sahibi olurlar.


Bununla da kalmaz çocuk haklarının güvence altına alınması için halihazırda var olan devlet politikaları daha da geliştirilir ve eğitim kurumlarında bu konu seminer yapılacak bir başlık olmakla kalmaz, müfredata alınan bir ders olur.


Haklarla ilgili etkin ve yetkin bilgiye sahip olarak büyüyen nesiller, daha özgür, daha demokratik bir dünyanın da temelidir.


Daha özgür yarınlar için, sevgiyle kalın.