Sivil toplum kuruluşlarının varlığı, demokrasinin olmazsa olmazlarındandır.  Bu noktada ise sendikalar büyük öneme sahiptir.

Seçimler bitti, mazbatalar alındı, seçilmiş belediye başkanları görevlerine başladılar. Çankaya Belediye Başkanı Av. Hüseyin Can Güner de ilk imzasını, DİSK’e bağlı, Genel İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesinde attı. Seçim sonrası ilk imzanın toplu iş sözleşmesine ilişkin olması çok büyük bir anlam taşımakta, sendikal örgütlenmenin ve sendikal haklara sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu da bizlere göstermektedir. Tabii sendikal örgütlenme hakkına sahip olan bir iş kolunda çalışıyor olmanın önemi de çok büyük.

Ülkemizde kimi iş kollarında faaliyet yürütenlerin sendika üyesi olabilmesinin mümkün olmadığını biliyor muydunuz? Ben yeni öğrendim. Zaman zaman TBMM internet sitesi üzerinden yasama faaliyetlerine ilişkin kanun tekliflerini okurum.  Tam da bu noktada, 29 Mart 2024’te, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından bir kanun teklifi verildiğini gördüm ve Emniyet hizmet sınıfı mensuplarının sendika üyesi olamadıklarını bu durumunda yasayla düzenlendiğini öğrendim.

İlgili kanun teklifiyle, “Emniyet teşkilatı mensuplarından, emniyet daire başkanları ile emniyet müdürleri haricindeki emniyet sınıfına dahil personel kapsam dışına çıkarılarak, sendika kurabilmeleri ve sendikalara üye olabilmeleri amaçlanmıştır” denmektedir.

Kanun teklifiyle amaçlanan temel hususlardan bir tanesi Polis memurlarının sendikal haklara sahip olmalarıyla birlikte, onların siyasi baskılardan uzak kalmalarını sağlamaktır. Bu durum kanun teklifinin genel gerekçe kısmında “İş yerinde ve kurumsal yapıda, adalet, polis memurlarının işle ilgili algı ve davranışlarında her zaman önemli bir unsur olmuştur. Araştırmalar, kurumlarının kendilerine adil davranan polis memurlarının daha etkin, çalıştığını göstermektedir. Ayrıca, adil davranılan polis memurlarının halka karşı davranışlarının pozitif yönde etkilediği ve görevi kötüye kullanma ihtimallerinin daha düşük olduğunu göstermektedir” şeklinde de izah edilmiştir.

Bu izah bizlere hukuk devleti olmanın önem ve gerekliliğini de anlatmakta. Görev ve yetkileri yasayla belirlenmiş bir devlet memuru meslek grubunun, her daim yasalara uygun hareket edeceği temel kaide olmakla, sendikal güvencelere sahip olacak polis memurlarının, temel hukuk kuralları ve insan haklarına ilişkin duyarlılığının çok daha fazla olacağı kanaatindeyim.

İlgili kanun teklifi 01 Nisan 2024 itibariyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, umarım bu kanun teklifi yasalaşır ve gerek özlük hakları, gerek çalışma koşulları, gerekse ücrete ilişkin iyileştirmeler noktasında Emniyet mensubu devlet memurları yönünden de tek inisiyatif siyasi iradede olmaz.