Türkiye Büyük Millet Meclisi, Marmara depreminin ardından bir kaç kez komisyon kurmuş ve bu komisyon, depremleri araştırmak üzere uzun sürelerde çalışmıştı. Uzmanlar dinlenmiş, uyarılarda bulunulmuştu. Ancak bu uyarıların hiçbiri bugüne kadar dikkate alınmadı.

Son Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da hemen Meclis’te bir araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, ilgili tüm yetkilileri ve bunun yanında uzmanları da uzun uzun dinledi. 
Sonunda da bir rapor hazırlandı ve bu rapor yayınlandı. 
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan komisyonun 935 sayfalık raporun açıkladı. Eroğlu, komisyonun 13 toplantı düzenleyip, 49 kamu kurum ve kuruluş ile 11 STK'nın temsilcileri ve 23 akademisyeni dinlediğini söyledi. Raporda öne çıkan uyarılar ise şöyle sıralandı:
"AFAD Başkanlığı yapılanmasında sahada daha etkin ve hızlı karar alınarak kaynakların doğru yönetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple yetkilerin en alt müdür/grup başkanı seviyesinde dağıtılması sağlanarak, afet yönetiminin sürekliliği sağlanmalıdır. Bütün Bakanlıklarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanlığı kurulmalıdır. Büyükşehir ve il belediyelerinde Afet ve Risk Azaltma Daire Başkanlığı ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı kurulmalıdır. İlçe belediyelerinde ise Afet ve Risk Azaltma ve Kentsel Yenileme Şube Müdürlükleri kurulmalıdır. 1985 yılında, takriben 38 yıl önce, yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu günümüz şehircilik, planlama, yapı üretim ve denetim hizmet ihtiyaçlarına cevap veremez ve ulusal afet mevzuatıyla da kopuk bir durumdadır.  Afet, koruma ve çevre gibi konularda politika ve ilmi gelişmeler ile uyumlu olan yeni bir mekansal planlama anlayışı ile oluşturulan yeni bir İmar Kanunu hazırlanmalıdır."
Raporda ayrıca dükkan ve mağazaların ayrı bir proje olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu ayrıntı da çok önemli. Çünkü, depremin ardından görüldü ki, birçok bina, dükkanlar için kolon kesilmesi nedeniyle yıkılmıştı. 
Özetle Meclis’in bu çalışması kıymetli ve büyük önem taşıyor. Fakat tüm bu uyarılar dikkate alınırsa. 
Bakalım, ilgili ve yetkililer bu kez bu uyarıları dikkate alacak mı?