Beklenmedik bir anda meydana gelen afetler, oldukça büyük kayıplara neden olabilmektedir. Afetlerin akabinde yüz yüze kalınan ekonomik, fiziksel ve sosyal kayıplar toplumun belirli bir kısmını büyük ölçüde etkilemekte ve insanların yaşamını etkilediği gibi doğayı da olumsuz etkilemektedir.

Afet yönetimi son derece önemsenmesi gereken, üzerine her fırsatta eğitimler verilmesi gereken bir alan. İlk anda yapılan müdahalenin hızlı olması arama kurtarma konusunda müdahale aşamasının başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır.

Arama kurtarma çalışmalarının ana amacı, kayıp olduğu düşünülen kişilerin yerlerini hali hazırda elde bulunan verilere göre saptamak ve akabinde bütün olanaklar kullanılarak kişiye sağsalim ulaşıp kendisini güvenli bir yere taşımaktır. 

Çankaya Belediyesi’nin Arama Kurtarma Ekibi de, olası afet durumunda neler yapılması gerektiği konusunda AFAD tarafından ilk eğitimini aldı. AFAD eğitmeni, Çankaya Belediyesi’nin Arama Kurtarma Ekibine afet öncesi ve sırası ile afet sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

AFAD ile yapılan işbirliği ve uzman eğitmenlerin desteği ile Çankaya Belediyesi çalışanları, olası afetlere hazırlıklı hale geliyor.

Herhangi bir bölgede afet meydana geldikten sonra müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması ve arama kurtarma ekiplerinin afet alanına hızlıca ulaşması beklenen olumsuz sonuçları azaltacağı için, Afete Hazır Türkiye projesi ile bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmanın önemi, bireylerin afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmeleri ve uygulamalarını sağlamak için verilen eğitimler çok kıymetli.