Bazı kamu binalarının, bazı belediyeleri baypas yaparak, kontrol dışı inşaatlar yaptıkları doğru mudur?

Halen kamu binaları için belediyeye mimari proje verilip, betonarme projelerinin verilmediği doğrumudur? 

Başta Ankara olmak üzere, kaç kamu binası ruhsatsızdır. TBMM “iskân ruhsatını 1996 yılında almıştır. S.T.” Rüşvet çarkının döndüğü zamanımızda, kamu binalarının sağlam ve güvenirlikleri hangi durumdadır?

Deprem bölgesinde kaç kamu binası yıkılmış, kaçı hasarlıdır? Bu kamu binalarını yapan sorumlulardan, takibata uğrayanlar varmıdır?

Silahlı kuvvetlerin lojman ve birliklerinde ki yapıların durumları nedir? Şehit olan askerlerin (103) kişi hangi binalarda şehit olmuşlardır?

Silahlı Kuvvetler dahil tüm Türkiye’de ki kamu binaları incelenip elden geçirilmelidir. İhale kanunu değiştirilmeli, keyfiliğin önüne geçilmelidir…

Kamu-Kurum binaları, belediyelerden iskân ruhsatı almışlar mıdır?

Ey ilgili ve yetkili kişiler; 

Tehlike kapıdadır, binaların imdat çığlıklarını duyunuz!