"Kült film" terimi, genellikle belirli bir kültür veya topluluk içinde önemli bir takipçi kitlesi olan, genellikle bağımsız ve sıra dışı olan filmleri ifade eder. Asıl olarak; sadık, tutkulu ama görece az sayıda bir hayran kitlesine sahip filmler için kullanılan bir terimdir. İngilizce: Cult, Fransızca: Culte, Almanca: Kult Latince "cultus" kelimesinden türeyen "kült" kelimesi, batı dillerindeki gibi Türkçe'de de tutku, aşırı saygı veya ilahlaştırma derecesinde bir hayranlık anlamını taşır. Kült filmler genellikle ana akım filmlerden farklıdır ve genellikle belirli bir alt kültür veya belirli bir izleyici kitlesi tarafından tutkulu bir şekilde benimsenmiştir. 
Kült filmler, zamanla kült statüsü kazanmış, kültürde kalıcı etkiler bırakmış veya belirli bir topluluk içinde yoğun bir hayran kitlesi oluşturmuş filmleri tanımlar. Bu tür filmler genellikle benzersiz bir tarz, özgün bir anlatım veya sıra dışı bir temaya sahiptir. izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakabilir ve zaman içinde popüler kültürün bir parçası haline gelebilir. Ayrıca, bu filmler genellikle kültürel referanslar, semboller veya popüler kültür öğeleri aracılığıyla da bir topluluğa özel bir anlam ifade ederler. 

Genellikle benzersiz, özgün ve sıra dışı bir içeriğe sahiptirler. Bu filmler, geleneksel normlardan sapmış veya beklenmedik öğeler içerir, bu da izleyicilerin dikkatini çeker. Belirli bir alt kültür veya topluluk içinde tutkulu bir hayran kitlesi oluşturmuştur. Bu hayranlar, filmin özel bir bağlamı veya anlamı olduğunu düşünerek filmi uzun süre hatırlarlar ve paylaşırlar. Ayrıca kült filmler her zaman küçük bir hayran kitlesiyle sınırlı olmak zorunda değildir; bazı istisnai durumlar da söz konusudur. Örneğin, "Taksi Şoförü" (Taxi Driver) (1976), "Ucuz Roman" (Pulp Fiction) (1994) veya "Dövüş Kulübü" (Fight Club) (1999), "The Big Lebowski" veya "A Clockwork Orange" gibi filmler, geniş bir seyirci kitlesine ulaşmış ve popüler kült filmleri arasında yer almıştır. 

Kült filmler genellikle zamanla güçlü bir etki bırakır ve nesiller arasında popülerliğini sürdürür. Bu filmler, izleyicilerin ve eleştirmenlerin gözünde zaman içinde değer kazanır.  Oyuncular, unutulmaz karakterlere veya etkileyici anlatılara sahiptirler. Bu karakterler veya hikayeler, izleyicilerin duygusal bağ kurmasını sağlarlar. 
Birçok kült film, bağımsız yapımlar veya düşük bütçeli filmlerdir. Düşük bütçe, genellikle yaratıcı bir özgürlük sağlar ve sıra dışı fikirlerin hayata geçirilmesine olanak tanırlar ve genellikle popüler kültürde derin bir etki bırakırlar. Diğer filmler, müzik, modaya ve diğer sanat formlarına ilham kaynağı olabilirler.
Bu filmler, birçok farklı türde bulunabilir. Dramatik, bilim kurgu, fantastik, gerilim, komedi ve belgesel gibi çeşitli film türlerinde tematik yaklaşımlar kullanılabilir. Önemli olan, filmin tematik unsurlarının hikayeyi ve karakterleri nasıl etkilediğidir. Bir dizi konu üzerinde odaklanabilirler, örneğin aşk, kayıp, adalet, özgürlük veya insan ilişkileri gibi evrensel temaları işleyebilirler. Bu tür filmler, genellikle karakter gelişimi, sembolizm ve anlam katmanları gibi sinematografik öğeleri kullanarak temalarını güçlendirmeye çalışırlar. Aynı zamanda, izleyicilere belirli bir düşünce ya da hissi deneyimleme amacını taşırlar.

Özet olarak, bir filmi kült film yapan bir dizi faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında bağımsızlık, sıra dışı içerik, belirli bir topluluk veya alt kültür için anlam taşıma, uzun süreli etki, hayran katılımı ve düşük bütçe gibi özellikler yer alır. Kült filmler, izleyicilere benzersiz deneyimler sunar, zaman içinde popüler kültürde iz bırakır ve sıklıkla başka eserlere ilham kaynağı olur. Bu filmler, izleyicilerin duygusal veya düşünsel olarak bağlandığı, kültürel bir fenomen haline gelmiş eserlerdir. Kült film olma durumu genellikle zaman içinde oluşur ve izleyici kitlesinin filmle özel bir bağ kurmasının bir sonucudur.