Her birimiz zamanlardan geçeriz ve bu zor zamanlar bizim en büyük sınavımız olur. Bu sınavlara verdiğimiz tepki ise olaylara bakış açımızı gösterir. Herhangi üzüntü verici bir olayda siz nasıl tepki verirsiniz? Kendinizi bu yönde hiç incelediğiniz, eleştirdiğiniz oldu mu? 

Bazısı soğukkanlıdır olaylar karşısında hemen paniğe-kaygıya kapılmaz bazıları evhamlıdır her zaman için en kötü senaryoyu düşünür bazılarıysa vurdumduymaz dünya dursa umurlarında olmaz. 
Zor zamanlardan çıkıp kurtulmanın tek yolu da mantıklı olmaktan geçer olaylara verilen ani kararlar, her zaman için risklidir. Güçlü olmak, dik durabilmek, olaylara daha soğukkanlı bakabilmek çoğu durumda kurtarıcımız olur. 
Güzel bir alıntıyla sözlerimi tamamlamak isterim; ‘’Günlerden bir gün, köylerden birinde bir çiftçinin eşeği kör kuyuya düşer. Eşek saatlerce acı içinde kıvranır ve bağırır. Sesini duyan sahibi gelip baktığında zavallı eşeği kuyunun dibinde görür. 
Çaresiz çiftçi köylüleri yardıma çağırır. Köylüler kör kuyudaki eşeği kurtarmak için ne yapacaklarını düşünürler ama sonuçta onu kurtarmanın imkansız olduğuna ve bunun için çalışmaya değmeyeceğine karar verirler. 
Tek çare, kuyuyu toprakla örtmektir. Herkes ellerine aldığı küreklerle etraftan kuyunun içine toprak atar. Zavallı hayvan, üzerine gelen toprakları, her seferinde silkerek dibe döker. Bir süre sonra ise ayaklarının altına aldığı toprak sayesinde her an biraz daha yükselir ve sonunda yukarıya kadar çıkar. Köylüler kuyudan dışarı çıkan eşeğe çok şaşırır. 
İşte hayat da bazen bizim üzerimize yüklenir ve üzerimiz toz toprakla örtülüyormuş gibi olur. Bunlarla baş etmenin tek yolu, yakınıp sızlanmak değil, düşünüp silkinmek ve kurtulmak, aydınlığa adım atmaktır. Kör kuyuda olsak bile…’’