Haber: Eray GÖRGÜLÜ

AKK Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi (BAŞÇİM), Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Şan başkanlığında yeni çalışma süreci programlama toplantısını yaptı.

SUYUN AZİZLİĞİNE VURGU

'Suya Saygı' temalı ortak çalışma ve etkinlikler oluşturulması için Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir'in de katıldığı ve çalışma programlarına ilişkin sözlü sunum yaptığı toplantıda, üniversite öğrencilerine yönelik 'su farkındalığı' oluşturma hedefiyle etkinlikler yapılması değerlendirildi.

Prof. Dr. Demir'in, 'Suya düşmek' söyleminin fikri ve felsefi anlamları etrafında 'Suyun azizliğinden', 'Suya Saygı' vurgusuna kadar ortak sosyokültürel ve bilimsel çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

MECLİS ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖREV BÖLÜMÜ YAPILDI

Toplantıya BAŞÇİM Yürütme Kurulu Üyeleri EMO Ankara Şube Yazmanı Hatice Bilge Algın, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Nilgün Görer Tamer, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Nilgül Karadeniz, Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Harun Aydın, Türkiye Barolar Birliği'nden Çevre Kent Hukuku Komisyonu'ndan Av. Dr. Fevzi Özlüer, ASO Plastik Sanayicileri Komisyonu eski üyesi İşadamı Mehmet Yalçındere, TOBB Kadın Girişimciler Kurulundan İşkadını Belma Yılmazyiğit, Tarih Araştırmacısı Nurdan Baş, Genç Yeşilay Ankara'dan Esat Etka Akşit ile birlikte Tüketici Hakları Derneği Genel Sekreteri Tuncay Polat katıldı.

“İnşaat yapmak zor” diyerek park arazisinin yerini değiştirdiler “İnşaat yapmak zor” diyerek park arazisinin yerini değiştirdiler

Meclis Başkanı Şan'ın, geçmiş dönemdeki çalışmalarına ilişkin sunum yaparak, etkinliklerin değerlendirildiği toplantıda, etkinliklerin raporlaştırılması da kararlaştırılırken; önümüzdeki süreç çalışma programı ve proje önerileri değerlendirerek, Meclis çalışmalarına ilişkin görev bölümü yapıldı.

SUYA SAYGI (4)

SUYA SAYGI BULUŞMALARI

Genel koordinatörlüğünü Prof. Dr. Nilgül Karadeniz'in sürdürdüğü ve 3 ayrı etkinliği yapılan 'Suya Saygı Buluşmaları'nın son çalışmasının 'Uygarlıklar beşiğinde suyun antik ve mitolojik geçmişi' üzerinde yapılması kararlaştırıldı. Bu konuda etkin planlama ve program çalışmaları için Av. Dr. Fevzi Özlüer görev alırken, programın Dünya Su Günü öncesinde tamamlanarak, sonuç bildirisi oluşturulması planlandı.

Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer'in üstlendiği 'Kapımdaki Doğa' etkinliğinin de sürdürülmesi, Ankara'nın sokak ağaçlarının kimliklendirilmesi yönünde, kentteki sivil toplum örgütleri ve AKK bileşenleri ile ortak çalışmalar geliştirilmesi benimsendi.

AKILLI ŞEHİRLER ÇALIŞMASINA DEVAM

Kent dinamikleri olan sivil toplum örgütleri ve AKK bileşenleri ile ortak akıl çerçevesinde ortak çalışmalar yapılmasına devam edilmesine karar verilen toplantıda Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi tarafından geliştirilen 'Akıllı Şehirler' programı kapsamındaki temiz ve yenilenebilir enerji çalışmalarının da Hatice Bilge Alğın koordinatörlüğünde sürdürülmesi planlandı.

MAVİ ALTYAPI POTANSİYELİ VE İKLİM KRİZİ

Ankara'daki 'mavi altyapı stratejisi' programının sürdürülerek, bölgenin su varlığı ve potansiyeli konusunda çalışmaların Doç. Dr. Harun Aydın koordinasyonunda sürdürülmesi; bölgenin ilkim değişikliği, su ve karbon ayak izi çalışmalarının YK üyesi ve İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Altuğ tarafından planlanması da görüşüldü.

Meclis YK Üyesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Üner koordinatörlüğünde başlatılan 'Karbondan Bağımsız Bir Uygarlığa Doğru' başlıklı 'İklim Değişikliğine İnsancıl Etkiler' çalışmalarının da sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Toplantının son kısmında ise Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle hazırlanan Tavsiye Kararlarına, BAŞÇİM'in de 23 Tavsiye Kararı ile katkı verilmesi, bununla birlikte Ankara Kent Konseyi çalışma programını raporu için de Meclis çalışma raporunun hazırlanması da karar bağlandı.