Basın İlan Kurumu (BİK) hazırladığı bilgi notları ile kamuoyunu doğru bilinen yanlışlar konusunda uyardı. Hem gazete sahiplerinin hem de kamuoyunun bilgilendirildiği notlarda Basın İlan Kurumu’nun görev ve sorumlulukları kapsamında yer almayan bilgiler paylaşıldı. BİK, paylaştığı bu notlarla vatandaşlar arasında doğru bilinen ama yanlış olan enformasyonun önüne geçmeyi planlıyor. BİK’in paylaştığı 5 doğru 5 yanlış notlarında şu bilgiler yer aldı: 1-Basın İlan Kurumu, basın kartlarını vermiyor, verilmesini geciktiriyor-Kurumumuzun basın kartı taleplerini değerlendirme veya basın kart verme yetkisi bulunmamaktadır. 2-Basın İlan Kurumu süreli yayınlara para cezası vermektedir-Mevzuatın yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyen süreli yayınlara mahsup ve telafi uygulanmaktadır. Yönetim Kurulu kararıyla mahkeme yolu açık olmak üzere ilan kesme müeyyidesi tesis edilebilir. 3-Basın beyannamelerini alma yetkisi Cumhuriyet Başsavcılıkları yerine Basın İlan Kurumu’na verildi-5187 basın kanunu gereği süreli yayınların beyannamelerinin alınmasına Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla devam etmektedir. 4-Basin İlan Kurumu, internet haber sitesi veya sosyal medya hesaplarımı doğrudan kapatacak ya da kapatılmasını talep edebilecek- Kurumumuzun süreli yayımlar ile sosyal medya hesaplarımı kapatmaya veya kapatılmasına ilişkin mahkemeden talepte bulunabileceğine dair herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır. 5-Anayasa Mahkemesi kararına aykırı şekilde basın özgürlüğünü ihlal eden kararlar alınmaya devam edilmektedir-Anayasa Mahkemesinin kararında, suç kapsamıma giren haberlerin, yaptırıma tabi tutulmasının hukuk devletinin bir gereği olduğu ifade edilmekte ve Kurumumuza müeyyide uygulama yetkisinin verilebileceği hükme bağlanmaktadır. Basın Ahlak Esaslarına dair müeyyideleri düzenleyen 49’uncu madde değişinceye kadar bu konuda değerlendirme yapılmayacağı daha önceden ilan edilmiştir.