Ankara, Türkiye'nin başkenti olarak tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir. İşte Ankara'nın tarih boyunca geçirdiği önemli medeniyetler:

Kale-1

Mansur Yavaş'tan Keçiören buluşması Mansur Yavaş'tan Keçiören buluşması
  1. Frigyalılar: M.Ö. 8. yüzyılda Frigyalılar tarafından kurulan Gordion gibi önemli Frigya yerleşimleri Ankara çevresinde bulunmaktadır.Ankara 2

  2. Persler: M.Ö. 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu'nun hakimiyetine giren bölge, Perslerin etkisi altına girmiştir.

  3. Makedonyalılar ve Roma İmparatorluğu: M.Ö. 333'te Büyük İskender'in egemenliğine girmiş ve ardından Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde, Ankara antik Roma'nın bir önemli şehri haline gelmiştir.

  4. Bizans İmparatorluğu: Roma İmparatorluğu'nun bölünmesi sonucu Ankara, Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmiştir.

  5. Selçuklu İmparatorluğu: 1073'te Alp Arslan tarafından Bizanslılardan alındıktan sonra, Selçuklu İmparatorluğu'nun önemli bir şehri haline gelmiştir.

  6. Osmanlı İmparatorluğu: Ankara, Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümet merkezi olmuş ve 13. yüzyıldan itibaren Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul olmasına rağmen, Ankara önemli bir idari ve askeri merkez olarak kullanılmıştır.

  7. Türkiye Cumhuriyeti: Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte 1923 yılında başkent olarak belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren Ankara, Türkiye'nin başkenti olarak önemini sürdürmektedir.Ankara 3

Bu medeniyetlerin etkisiyle Ankara, tarih boyunca önemli bir kültürel ve tarihi birikime sahip bir şehir olmuştur.

Kaynak: Haber Merkezi