"Bazı yorumcular tarafından yanlış aktarılmaya çalışıldı"

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı kanun hükmünde kararnamenin bazı maddelerinin iptaliyle ilgili kamuoyunda bazı tartışmalar ve bazı yanlış anlamalar da var. 703 sayılı kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önce 2017 Anayasa değişikliği yapıldı. 2018 seçimleriyle de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiilen seçimler sonunda Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle beraber hükümet sistemi 2018 tarihi itibariyle başladı. Tabii 2017 anayasa değişikliği sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi fiilen başlamadan önce parlamenter sistemin son bakanlar kurulu kanun hükmünde kararnamesi olarak 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yetki kanununa dayanılarak çıkarılmıştı. Tabii burada bu kararnamede yer alan bazı hususların kanunla düzenlenmesi gerektiği noktasında Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyecek konuların kanunla düzenlenmesi gerektiği yönünde bazı tespitleri oldu anayasa mahkememizin. Tabii bu bazı yorumcular tarafından yanlış aktarılmaya çalışıldı. Anayasamızın 104. maddesinde cumhurbaşkanının görev ve yetkileri açıkça sayılmıştır" dedi.

"Herhangi bir yetki tartışması söz konusu değildir"

Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı devletin başıdır, devletin birliğini temsil eder ve yürütmenin başıdır. Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarabilir, Anayasamızın amir hükümleridir bunlar. Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerinin atama yetkisi anayasadan kaynaklanan bir yetkidir ve yürütmeye ilişkin cumhurbaşkanı kararnamelerini de çıkarabilir. Hızlı bir şekilde bu uyum sürecini kanunlarımızda yapılan değişikliklerle gerekirse anayasa değişiklikleriyle tabii tüm bu tartışmaları da ortadan kaldırmak için de demokratik, sivil bir anayasayı inşallah cumhuriyetimizin Türkiye Yüzyılının başında gerçekleştirerek kanunlardan, anayasalardaki yorum farklarından, anayasanın maddelerindeki yorum farklarından kaynaklanan tartışmaları da sona erdirmiş oluruz diyorum"

"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir hakarettir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde kurallar vardır, anayasa vardır. Herkes bu anayasa ve kanunlarla bağlıdır. Dolayısıyla herkes bu kurallara uymak mecburiyetindedir. Ülkemiz 40 yıldan bu yana terörle mücadele ediyor ve bu uğurda bölücü terör örgütüyle mücadelede çok büyük bedel ödedik. Şehitler verdik. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasının önünde en büyük engel maalesef terör örgütü oldu. Bölücü terör örgütü oldu ve terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Bu anlamda birlik, beraberlik içerisinde olmalıyız, milletçe, terörle mücadele konusunda. Özellikle milletin oylarıyla seçilenler, demokratik siyaset yapmak isteyenler gerek parlamentoda gerek yerel yönetimlerde bu konuda milletimizin birlik ve beraberliğini bozacak tutum ve davranışlardan kaçınmak durumundadır. Tatvan'da ve bazı belediyelerde gördüğümüz devletin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin kameralar eşliğinde birtakım beyanlar kullanılarak indirilmesi birliğimize yönelik bir saldırıdır. Dolayısıyla hem Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir hakarettir. Hem de milletin birliğinin beraberliğini bozmaya yönelik bir tutum ve davranıştır. Cumhuriyet Savcılarımız eğer bir suç unsuru görürlerse zaten bağımsız ve tarafsız yargı olarak soruşturma açıyorlar. Tatvan'da da böyle bir soruşturma açılmıştır. Bu tutum ve davranışlara milletimizin birlik beraberliğini bozmaya yönelik bu tür eylemlere Fırsat vermemek lazım ve herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım" diye konuştu.