Örnek No:55*
T.C.
ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2024/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Keçiören ilçesi Basınevleri mahallesi SelçukluCaddesi 7 kapı numarada yer alan 8 Nolu taşınmaz, tapu kaydında Emrah Mahallesi 5840 ada 94 parselde kayıtlı 741,00 m² yüzölçümlü, 46/741 arsa paylı 2. kat 8 nolu meskenin bulunduğu bina, ayrık nizam betonarme olarakbodrum kat, zemin kat ve 3 normal kat, çatı katı olarak inşa edildiği, asansör bulunduğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili olarak 2 oda, Salon Antre, Mutfak, Banyo WC ve 2 adet balkondan oluştuğu,ısınmanın doğalgaz kombisi ile sağlandığı, net kullanım alanı 78,50 m² balkonlar yaklaşık 11,00 m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma sureti ile satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Basınevleri Mahallesi, Selçuklu Cadddesi No:7/8 KeçiörenKeçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 741,00 m2
Arsa Payı : 46/741
İmar Durumu :Keçiören Belediye Başkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/03/2024 tarih 1355183 sayılı cevabı yazılarında onaylı imar planına göre " konut alanı" olarak planlandığı yapılaşma koşullarının "ayrık nizam 4 kat" olarak belirlendiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 14:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 14:03

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02028104