SETA; siyaset, dış politika, ekonomi, toplum ve medya, hukuk ve insan hakları, güvenlik, strateji, eğitim ve sosyal politikalar, Avrupa araştırmaları ve enerji alanlarında bünyesinde bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefler. Bu bağlamda kurumumuz Ankara, İstanbul, Washington D.C., Berlin ve Brüksel’deki ofislerinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Teşrik tekbirini kadınlar getirebilir mi? Teşrik tekbirini kadınlar getirebilir mi?

Seta 730X410

Ulusal ve küresel sorunları tarihi ve kültürel bir derinlik içerisinde ele alan SETA bugüne yönelik bilgi üretiminin yanı sıra geleceğe yönelik projeksiyonlarda da bulunmayı amaçlar. Bilgi temelli bir kurum olan SETA uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görür ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunur. SETA’nın kısa ve orta vadedeki çalışmaları ve kitap, rapor, analiz, perspektif ve yorum formatındaki yayınları Türkiye’deki bilgi ve tahlil seviyesini yükselterek karar verme mekanizmalarına olumlu katkıda bulunmayı hedefler. Ayrıca SETA, Insight Turkey (İngilizce), Ru’ye Türkiyye (Arapça) ve Kriter (Türkçe/aylık) isimli dergileri yayımlamaktadır.

Burhanettin Duran (5)

Ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara eğilmek ve zaman-mekan derinlikli bir çerçeve sunmak SETA’nın temel fikri hedefini oluşturur. Türkiye’yi ve onun stratejik konumunu doğrudan ilgilendiren sorunlar çok boyutlu ve disiplinerlerarası bir bakış açısıyla tahlil edilir. Üretilen ve sunulan bilginin öncelikli amacı barış, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına ve derinleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Burhanettin Duran (4)

Türkiye’nin dinamik yapısı bugün yeni bir bilgi tasavvurunun geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yirminci yüzyılın modernleşme teorileri ile Soğuk Savaş döneminin siyasi konjonktürü arasına sıkışmış olan Türkiye’nin vizyonu, kendi tarihi-kültürel kimliği ve jeostratejik konumuyla uygun bir ufuk ve derinliğe ihtiyaç duymaktadır. Eğitimden sosyal güvenliğe, para politikalarından yabancı sermayeye, insan haklarından Türk dış politikasına ve medyadan enerji politikalarına kadar pek çok konu bu tarihi-kültürel derinlik ile ele alınmayı beklemektedir.

Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem veren SETA sunmakta olduğu yeni bilgi perspektifiyle siyasal ve toplumsal “iyi”nin inşası, yaygınlaştırılması ve korunmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil zenginlik olarak gören SETA’nın Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına hem ilmi hem de fikri bir temel sağlamaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi