KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI   

1– Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığı’na ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 6 (altı) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile kiraya verilecektir.
2 - Bahse konu 6 (altı) adet taşınmazın bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Mahallesi Adres İhale Süresi Brüt Alan                ( m² ) İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel TL. Geçici Teminatı TL.
1 K.Subayevleri Atatürk Cad. Alia İzzet Bekoviç Parkı İçi No : 1 adresinde bulunan Kafeterya Çay Bahçesi 2 Yıl 44 m² Kapalı 20 m² Açık Toplam 64 m² 07.03.2024 14:10 22.000,00 + K.D.V. TL./Ay 15.840,00 TL.
2 Pınarbaşı Şht. Mustafa Sönmez Sk. No : 3 2 Katlı Tarihi Bağ Evi 10 Yıl 220,00 m² 07.03.2024 14:15 4.000,00 TL./Ay 14.400,00 TL.
3 Yakacık Sedefçiler Sk. Şenlikköy Blokları C Blok No : 94 (17/34) Dükkan 3 Yıl 47,88 m² 07.03.2024 14:20 1.500,00 TL./Ay 1.620,00 TL.
4 Yakacık Sedefçiler Sk. Şenlikköy Blokları G Blok No : 38 Dükkan 2 Yıl 27,03 m² 07.03.2024 14:25 800,00 TL./Ay 576,00 TL.
5 K.Subayevleri Atatürk Cad. Atatürk Botanik Parkı içi Petrol Ofisi Arkası No :22/A Çay Bahçesi 2 Yıl 13 m² Kapalı 135 m² Açık Toplam 148 m² 07.03.2024 14:30 20.000,00 + K.D.V. TL./Ay 14.400,00 TL.
6 Etlik Yeni Etlik Cad. Şht. Polis İbrahim Kaplan Parkı İçi Ankara Konağının Üst Katı 2 Yıl 179,20 m² 07.03.2024 14:40 1.600,00 TL./Ay 1.152,00 TL.

Not : 4. Sıradaki dükkana, ibadethane (mescit) olarak kullanılmak üzere sivil toplum kuruluşları katılım sağlanacaktır.                                  
         2. Sıradaki tarihi Bağ Evine, Kültürel-Sosyal amaçlı açılması ve işletilmesi koşuluyla katılım sağlanacaktır.
3 -   İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
3-1.  İhaleye iştirak dilekçesi.
3-2.  Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
3-3.  İkametgâh Belgesi.      
3-4.  Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
3-5.   Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
3-6.   Şartname bedelinin Belediye veznesine veya Belediye’ nin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.
3-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu                                    olmadığına dair belge. (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
3-8.  Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge.  (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)
3-9.   Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
3-10. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
3-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.
3-12. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)
4 -  İhaleye Katılamayacak olanlar:
4-1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
4-2. Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
5 -  Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
6 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.   
7 -  İhale şartnamelerini, 1. Ve 5. Sıradaki taşınmazların 1.000,00 TL. / 2.-3.-4. Ve 6. Sıradaki taşınmazların 500,00 TL. bedel karşılığında mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden temin edinilebilir.
( Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )                                                                                     
 

#ilangovtr Basın No ILN01986399