İHTARNAME

MUHATAPLAR:

Yunus Kızı ATİYE GÜLSÜM

Mehmet Kızı NEFİSE ALABACAK

Yunus Oğlu SADULLAH ALABACAK Mirasçıları

Yusuf Oğlu SATILMIŞ ALABACAK Mirasçıları

Maliki bulunduğumuz Ankara İli Keçiören İlçesi imarın 91807 Ada 2 Parseli için 6306 Sayılı Kanunun 15-15/A Maddesine istinaden 23/01/2024 tarihi saat 14:00’de Kalaba Mahallesi Nişane Sokak No:2/1 Keçiören / ANKARA adresinde karar toplantısına katılmanız gerekmektedir. Tarafınıza ilanen duyurulur.

Mustafa Emin ERDOĞAN

İrtibat: 0 507 218 31 21

Adres: Toplantı adresidir.

#ilangovtr Basın No ILN01966751