T.C.

KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BİLDİRİLMİŞTİR

1- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Kahramankazan Belediye Başkanlığı’na ait 6 (altı) adet arsanın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun gerekli maddeleri gereğince satışı yapılacaktır.

2- Satışı yapılacak taşınmazların mahallesi, ada, parsel, mevkii, yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya tabloda belirtilmiştir.

3- İhale 19.07.2024 Cuma günü saat 14:30’da Kahramankazan Belediyesi Meclis Salonunda (Kahramankazan Belediyesi 16. Kat) Encümen huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

Gerçek Kişiler:

a-Nüfus cüzdanı (fotokopi)

b-İmza beyannamesi

c-Geçici teminat bedelinin (%3) yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat makbuzu yâda Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilât birimine nakit yatırıldığına dair makbuz aslı)

d-Tebligat için adres beyanı (aslı)

e-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (aslı veya noter onaylı)

f-İsteklinin Kahramankazan Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge

Tüzel Kişiler:

a- İmza sirküleri/imza beyannamesi (aslı veya noter onaylı)

b-Ticaret sicil gazetesi (aslı)

c-Tebligat için adres beyanı (aslı)

d-Faaliyetleri ile kuruluş belgelerini içeren evraklar.

e-Yetkilendirilen kişilerin yetki belgesi

f-Geçici teminat bedelinin (%3) yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat makbuzu yâda Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilât birimine nakit yatırıldığına dair makbuz aslı)

g-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (aslı veya noter onaylı)

h-İsteklinin Kahramankazan Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge

6- Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kahramankazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve ₺5.000,00. (beşbinlira) bedel karşılığı İdari Şartnameyi almaları gerekmektedir.

7- İstekliler ihale evraklarını 19.07.2024 tarihinde saat 14:00’a kadar Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne (Atatürk Mah. Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA) teslim etmelidirler.

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

NİTELİK

+

EMSAL

YÜZÖLÇÜMÜ

(M²)

ARSA

M² BEDELİ

(₺)

TOPLAM

BEDEL

(₺)

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ

(₺)

İHALE

USULÜ

1

FATİH

220701

1

ARSA

ÖZEL

EĞİTİM

ALANI

+

2,00

8.490,00 M²

4.000,00

33.960,000,00

1.020,000,00

35/a

KAPALI TEKLİF USULÜ

2

SARAY

3397

10

ARSA

SANAYİ DEPOLAMA

+

0,60

3.261,67 M²

7.000,00

22.831.690,00

685.000,00

35/a KAPALI TEKLİF USULÜ

3

KAYI

221417

1

ARSA

TİCARET

+

1,00

1.601,00 M²

2.750,00

4.402.750,00

133.000,00

45,46 ve 47. MADDESİ GEREĞİ  AÇIK ARTTIRMA USULÜ

4

KAYI

221408

5

ARSA

KONUT

+

0,20

707,00 M²

2.500,00

1.767.500,00

55.000,00

45,46 ve 47. MADDESİ GEREĞİ  AÇIK ARTTIRMA USULÜ

5

BALAÇİMŞİT

142

1

ARSA

KÖY İÇİ

178,41 M²

700,00

124.887,00

4.000,00

45,46 ve 47. MADDESİ GEREĞİ  AÇIK ARTTIRMA USULÜ

6

BALAÇİMŞİT

142

2

ARSA

KÖY İÇİ

325,98 M²

700,00

228.186,00

7.000,00

45,46 ve 47. MADDESİ GEREĞİ  AÇIK ARTTIRMA USULÜ

#ilangovtr Basın No ILN02057766