İLANEN TEBLİGAT

      İHTARNAME

 İHTAR EDEN :KIYMET KIRKOÇ 37270424076
Kırkkonaklar Mah. Şemsettin Günaltay Cad. No: 245 / 7 Çankaya / ANKARA
MUHATAPLAR :CAFER ÇAVUŞOĞLU 40166016576
OSTİM OSB MAH. 1170 CAD. NO: 4 İÇ KAPI NO: 55 YENİMAHALLE ANKARA
AY-KOÇ PLASTİK İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Giresun Ticaret Sicil Müdürlüğü 4462 Sicil Nolu Vergi No:1060628631 GİRESUN
AY-KOÇ PLASTİK İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ GİRESUN
ORGANİZE SANAYİ BÖLG. 127 Ada 2-3 Parsel GİRESUN
İHTARIN KONUSU :HİSSE DEVRİ VE GENEL KURUL TOPLANTISI HAK.
Sayın muhataplar;
Bahse konu şirketti hissemi Ankara 3. Noterliğinin 15/08/2022 tarih 14974 sayılı yevmiye ile 23000270396 T.C. Kimlik Numaralı EROL KESKİN'ne devretmiş bulunmaktayım. TTK'nın 595. Maddesi gereği pay devrinin şirkete bildirilmesi ile onaylanmasını ve Genel Kurul Toplantısına çağrılmasını gerekmektedir.
 Bu bağlamda pay devrini şirkete bildirmekte olup, genel kurulu toplantıya çağırmaktayız.
 Sonuç: Pay devrinin onaylanması için Genel kurul toplantıya çağırmakta olup, toplantı için gerekli işlemlerin yapılmasını ihtaren bildiririm.
Sayın Noter; Talebim ve beyanım üzerine Dairenizde yazılan bu ihtarnamenin 3 adedinin PTT ile fiziki ortamda muhataplara tebliğini, bir adedinin de daireniz dosyasında saklanarak bir adedinin tarafıma verilmesini talep ederim.
İHTAR EDEN KIYMET KIRKOÇ 37270424076
Kırkkonaklar Mah. Şemsettin Günaltay Cad. No: 245 / 7 Çankaya / ANKARA
İmza
 Bu işlemin, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 26/05/2029 geçerlilik tarihli, A19S15276 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı GALİP , ana adı FİKRİYE , doğum tarihi 01/03/1960 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 37270424076 T.C. kimlik numaralı KIYMET KIRKOÇ isimli kişinin talebi üzerine noterlikte bir nüshasının kendisine verildiğini, 3 adedinin muhataplara tebliğ için işleme alındığını, birinin de dairede saklandığını onaylarım. (Yedi Şubat İkibinyirmiüç) Salı günü 07/02/2023
                                                                                              ANKARA 3.  NOTERİ
                                                                                                     NAİL ORAL
                                                                                       Yerine İmzaya Yetkili Katip
                                                                                              COŞKUN DENİZ ÖZCAN
 

#ilangovtr Basın No ILN02029186