BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI
HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       İlçemiz;Bumsuz,Çalış,Demirözü,Emirler,Eskikışla,Evliyafakı,Karahoca,Karasüleymanlı,Katrancı,Kayabaşı,Küçükyağcı, Saatli, Sarıgöl, Sinanlı, Tepeköy, Totak (Durupınar), Toyçayırı ve Yurtbeyli Mahalleleri sınırlarında yer alan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
1-Belediyemize ait Bumsuz, Çalış, Demirözü, Emirler, Eskikışla, Evliyafakı, Karahoca, Karasüleymanlı, Katrancı, Kayabaşı, Küçükyağcı, Saatli, Sarıgöl, Sinanlı, Tepeköy, Totak (Durupınar), Toyçayırı ve Yurtbeyli Mahalleleri aşağıda bilgileri yer alan parsellerin bedeli peşin tahsil edilecektir.  
2-. Şartname ve ekleri Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 200,00 TL. bedel karşılığında temin edinilebilir.
3- Satış ihalesi İlçe Belediye binasında Encümen huzurunda 13.06.2024 Perşembe günü saat 14:00’de açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
4- Belediyemize ait arsaların muhammen bedelleri ve %10 geçici teminatları aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

NO 

MAHALLESİ

ADA/PARSEL

HİSSE MİKTARI

YÜZÖLÇÜMÜ(m²)

NİTELİĞİ

M2 BİRİM FİYATI (TL)

1

Bumsuz

182/142

Tam

744,82

Kerpiç Ev ve Arsası

150,00

2

Çalış

323/162

Tam

224,74

Arsa

150,00

3

Çalış

123/5

Tam

649,00

Arsa

150,00

4

Çalış

123/6

Tam

600,00

Arsa

150,00

5

Demirözü

167/26

Tam

612,15

Arsa

80,00

6

Demirözü

101/334

Tam

1961,42

Arsa

80,00

7

Emirler

131/176

Tam

1722,10

Arsa

80,00

8

Emirler

131/178

Tam

2594,02

Kerpiç Ev ve Arsası

80,00

9

Eskikışla

102/496

Tam

1642,11

Kerpiç Ev, Ağıl ve Arsası

80,00

10

Evliyafakı

136/1

Tam

23,53

Arsa

80,00

11

Karahoca

158/99

Tam

4295,18

Arsa

60,00

12

Karasüleymanlı

139/23

Tam

336,26

Kerpiç garaj ve Arsası

90,00

13

Katrancı

8/3

Tam

723,00

Arsa

150,00

14

Katrancı

11/3

Tam

729,00

Arsa

150,00

15

Katrancı

43/3

Tam

793,00

Arsa

150,00

16

Katrancı

43/7

Tam

741,00

Arsa

150,00

17

Katrancı

43/6

Tam

742,00

Arsa

150,00

18

Katrancı

9/6

Tam

802,00

Arsa

150,00

19

Katrancı

9/8

Tam

946,00

Arsa

150,00

20

Katrancı

9/9

Tam

858,00

Arsa

150,00

21

Katrancı

8/4

Tam

672,00

Arsa

150,00

22

Katrancı

24/5

Tam

1012,00

Arsa

150,00

23

Katrancı

24/8

Tam

803,00

Arsa

150,00

24

Katrancı

24/6

Tam

802,00

Arsa

150,00

25

Kayabaşı

202/8

Tam

52,84

Arsa

1200,00

26

Kayabaşı

436/10

Tam

394,00

Arsa

1000,00

27

Kayabaşı

442/4

Tam

404,00

Arsa

1000,00

28

Küçükyağcı

101/71

Tam

2413,45

Arsa

60,00

29

Küçükyağcı

101/72

Tam

2003,34

Kerpiç Ev ve Arsası

60,00

30

Saatli

112/2

Tam

4205,92

Tarla

40,00

31

Sarıgöl

103/245

Tam

702,31

Kerpiç Ev ve Arsası

90,00

32

Sinanlı

109/23

Tam

917,44

Arsa

80,00

33

Tepeköy

113/36

Tam

1290,48

Kerpiç Ev ve Arsası

80,00

34

Totak(Durupınar)

129/4

Tam

686,35

Kerpiç Ev ve Arsası

80,00

35

Toyçayırı

127/53

Tam

706,74

Kerpiç Ev ve Arsası

80,00

36

Yurtbeyli

105/61

Tam

3857,41

Bahçe

120,00

 5- Katılmak isteyen taliplerin ve isteklilerin 13.06.2024 tarihinde saat 12.00’a kadar Haymana Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden şartname almaları ve geçici teminatını yatırmaları gerekmektedir.
İlan olunur.
                                                                                                 
                                                                                                          

#ilangovtr Basın No ILN02037128