T.C.
GÖLBAŞI(ANKARA) SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2016/818 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; 48451497338 T.C kimlik numaralı ALİSEYDİ KARABULUT' un, 18140527424 T.C kimlik numaralı ENGİN ÖZER' in ve 18155526924 T.C kimlik numaralı HAMLET ÖZER' in tebligat yapılamaması nedeniyle ilan yapılması talep edilmiştir.Dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gerder Köyü, 74 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak mahkememize açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davasında; dava konusu taşınmazın maliklerinden davalılar Aliseydi Karabulut, Hamlet Özer ve Engin Özer'in adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği, Zabıta Marifetiyle yapılan araştırmadan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,
Davalılar Aliseydi Karabulut, Hamlet Özer ve Engin Özer'in duruşmanın atılı bulunduğu 05/03/2024 günü saat 08:50'e mahkememizde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunarak karar verileceği,
7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01962720