T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) İCRA DAİRESİNDEN DOSYA NO : 2022/804 TALİMAT

Ekli Satış İlanında belirtilen taşınmazın tapu kaydında 04/12/1991 tarih ve 3703 yevmiye sayılı 2.700.000,00 ETL bedelli 1.dece ipotek alacaklıları Narhatun(Naz): Ali Karısı, Rasim: Ali oğlu, Fethiye: Ali Kızı, Şerife: Ali Kızı'nın adreslerinin tespit edilememiş olması nedeniyle müdürlüğümüzce hazırlanan Satış İlanı adı geçen muhataplara tebliğ edilememiştir.
Satışa ilanına konu ayrıntılı özellikleri satış ilanında belirtilen Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Seğmenler Mahallesi, 365 Ada, 27 Parsel, 3. Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı, 900.000,00. TL muhammen bedelli taşınmaz için 1. Açık Artırma 19.06.2024 tarihinde saat 14:45'te başlayacak ve 26.06.2024 tarihinde saat 14:45'te sona erecek ve 2. Açık Artırma 12.07.2024 tarihinde saat 14:45'te başlayacak ve 19.07.2024 tarihinde saat 14:45'te sona erecek olup İcra İflas Kanunu ve elektronik satış mevzuatı çerçevesinde ihale sonlandırılacaktır.
1)-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Satış İlanının tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında bir defaya mahsus olmak üzere yayınlanmak ve müdürlüğümüz ilan panosuna asılmak suretiyle İLANEN TEBLİĞİNE,
2)-7201 sayılı Tebligat Kanunu 31. maddesi ve ihale tarihleri dikkate alınarak Satış İlanının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02034307