T.C. ÇUBUK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2017/972 Esas KARAR NO : 2018/779

Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçundan mahkememizin 26/09/2018 tarih, 2017/972 esas ve 2018/779 karar sayılı ilamı ile 5607 Sayılı Kanunu'nun 3/1 maddesi gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 12.000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılan Muhammad Salım ve Khurşhıd oğlu, 05/08/1996 Kabul doğumlu, Kimlik No:99797493782 olan sanık MOHAMMAD NASIM NAEEMI tüm aramalara rağmen bulunamamış, son ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılacak başvuru ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01969518