11 Haziran 2024 - Resmî Gazete'de yayımlanan son kararla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenlerin kısa çalışma taleplerini ve bu kapsamda sigortalılara ödenecek kısa çalışma ödeneğine ilişkin usul ve esasları belirledi. Yönetmeliğin amacı, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya faaliyetin durdurulması durumunda sigortalılara destek sağlanması olarak açıklandı.

resmi gazete 1

Yönetmeliğin temel hükümleri şu şekilde:

Kısa Çalışma Talebi ve Değerlendirilmesi: İşverenler, kısa çalışma taleplerini Kurum birimine iletecekler. Başvuruda bulunan işverenlerin, kriz veya zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini belirtmeleri gerekecek. Başvurular, Kurum birimi tarafından incelendikten sonra iş müfettişleri tarafından uygunluk tespiti yapılacak.

resmi gazete-2

Kısa Çalışma ve Ödeneği Koşulları: Sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli koşullar aranacak. Bunlar arasında, işverenin talebinin uygun bulunması, sigortalının belirli bir hizmet süresine ve prim ödeme şartlarına sahip olması bulunuyor.

resmi gazete-3

Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı ve Ödenmesi: Ödeneğin miktarı, sigortalının son on iki aylık kazançları dikkate alınarak hesaplanacak. Kısa çalışma süresi üç ayı aşmamak üzere belirlenecek.

Resmi Gazete-4

Kısa Çalışma Ödeneğinin Denetimi ve Durdurulması: Kısa çalışma ödeneğinin denetimi iş müfettişleri tarafından yapılacak. Hatalı bilgi ve belge verilmesi durumunda ödeme durdurulacak ve gerekli düzeltmeler yapılacak.

Tatil için uzun yola çıkacaklar dikkat Tatil için uzun yola çıkacaklar dikkat

Resmi Gazete-5

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi: İşverenler, ilan ettikleri süreden önce normal faaliyetlerine başlamaya karar verirlerse, durumu ilgili mercilere ve sigortalılara bildirmek zorunda kalacaklar. Kısa çalışma ödeneği, belirtilen tarih itibarıyla sona erecek.

Bu yeni yönetmeliğin iş dünyası ve çalışanlar üzerindeki etkileri merakla bekleniyor. Yönetmeliğin detayları ve işleyişi hakkında işverenlerin ve sigortalıların bilgilendirilmesi için gerekli adımlar atılacak.

Kaynak: Haber Merkezi