T.C.
ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2023/58 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Mamak İlçesi Kayaş Mahallesi 1519 Sokak üzerinde yer alan taşınmaz tapu kaydında Kayaş-İmar Mahallesi 38109 ada 16 parselde kayıtlı 527,00m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın yollarının asfaltlı olduğu araçla gidilebildiği bulunduğu mevkide yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı üzerinde herhangi bir yapılaşma olmadığı altyapı unsurlarının yer aldığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Kayaş Mahallesi 1519 Sokak Üzerinde Yer Alan Arsa Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 527,00 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/03/2024 tarih 1036795 sayılı cevabi yazısında 1/1000 ölçekli imar durumunun konut inşaat tarzının ayrık kat adedinin bodrum hariç 3 kat yola mesafesinin 5.00m inşaat derinliğinin 15.00m olduğu mimari projesinin bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.108.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi Olup,
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ 09/03/2012 TARİH 5272 SAYILI YAZISINA İSTİNADEN HİSSE BÖLÜNMESİ YOLU İLE SATIŞ YAPILACAĞI TAKDİRDE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN UYGUN GÖRÜŞ İSTENİLECEKTİR - 09/03/2012 TARİH 5272 SAYI
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 13:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02039473