Örnek No:55*

T.C.
ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2024/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Keçiören ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde Fildişi Sokak üzerinde bulunan 9 kapı numarası Kardeşler Apartmanın da yer alan 2 Nolu taşınmaz, tapu kaydında Bağlarbaşı Mahallesi 4439 ada 10 parselde kayıtlı 432,00 m² yüzölçümlü, ana taşınmaz tarla vasfında, zemin tipi kat irtifakı olduğu, 68/432 arsa paylı zemin kat 2 nolu mesken ve eklentisi 2 nolu kömürlüğün satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina, bitişik nizam betonarme olarak bodrum, zemin kat ve 2 normal kat olarak inşa edildiği, yaklaşık 25 yaşında olduğu bina ön bahçesinde açık otopark alanı bulunduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili olarak 3 oda, Salon Antre, Mutfak, Banyo WC, balkondan oluştuğu, balkonun sonradan eklendiğinin anlaşıldığı ısınmanın doğalgaz kombisi ile sağlandığı, net kullanım alanı 75,8 m² olduğu balkonun kullanım alanı 2,8 m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma sureti ile satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Bağlarbaşı Mahallesi Fildişi Sokak Kardeşler Apartmanı No:9/2 Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 432,00 m2
Arsa Payı : 68/432
İmar Durumu :Keçiören Belediye Başkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.05.2024 tarih 1372959 sayılı cevabı yazılarında onaylı imar planına göre " konut alanı" olarak planlandığı yapılaşma koşullarının "en az toplam 2000 m²"büyüklüğüne ulaşan parsellerin tevhidi halinde muadil inşaat alanları üzerinden Yençok: 10 kat ve en az en az toplam 4000 m² büyüklüğüne ulaşan parsellerin tevhidi halinde muadil inşaat alanları üzerinden Yençok: 16 kattır. olarak belirlendiği hususları bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:32
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 11:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 11:32

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02037793