Örnek No:55* T.C. ANKARA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası) 2019/212 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/212 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Önder Mahallesi, 671 Cadde üzerinde 15 kapı nolu Yıldırım Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 391 nolu taşınmaz tapu kaydında Ziraat Mahallesi, 9953 ada, 1 parsele kain, kat mülkiyetli, 44.100,00m2 yüzölçümlü,44.100,00m2 yüz ölçümlü, 90/44100 arsa paylı 2. Kat, 391 nolu mesken 2 oda, salon, mutfak, banyo + wc ve 1 adet balkondan oluştuğu, net alanının balkon dahil 51,00m2, dairenin çok bakımsız olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, kıymet takdirine itiraz davası açılmakla ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2022/1375 ESAS, 2023/1110 KARAR SAYILI İLAMIYLA TAŞINMAZIN DEĞERİ450.000,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. Eklentisi 391 nolu kömürlük ile birlikte ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Önder Mah. 671. Cad. Yıldırım Apt. No:15/391 Altındağ / ANKARA
Yüzölçümü : 44.100,00 m2Arsa Payı : 90/44100İmar Durumu: Şartnamede yazılıdır.
Kıymeti : 450.000,00 TLKDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Kat mülkiyetli olup, tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:56
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:56

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01964756