Örnek No:55*
T.C.
ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2023/137 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/137 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Keçiören İlçesi Bağlum Mahallesi İpekyolu Caddesine cepheli olan taşınmaz tapu kaydında Bağlum Mahallesi 91716 ada 2 parselde kayıtlı 1.125,00m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın ara parsel konumda olduğu üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmadığı boş olduğu topoğrafik olarak yüksek eğimli bir arazi yüzeyine sahip olduğu bölgede altyapı faaliyetlerinin devam ettiği bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Bağlum Mahallesi İpekyolu Caddesine Cepheli Arsa Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 1.125,00 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/02/2024 tarih ve 1341059 sayılı cevabi yazılarında onaylı imar planına göre "Konut Alanı" olarak planlandığı yapılaşma koşullarının "Ayrık Nizam 2 katlı Taks:0.25 Kaks:0.50" olduğu yapı kullanım izin belgesine ve ruhsat bilgilerinize rastlanılmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01991652