Örnek No:55* T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 2023/6859 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6859 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SELÇUKLU Mahalle/Köy, 1003 Ada, 4 Parsel, 1. Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz.
Adresi : Selçuklu Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Oğuz Apt. No:27/1 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 855,00 m2
Arsa Payı : 48/855
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, konut parseli, ayrık nizam, 5 kat, Taks:0,40, Kaks:2,00 ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3,5m olarak yapılaşma koşulları vardır.
Kıymeti : 1.050.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01964573