Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2024/1565 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1565 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, 45269 Ada, 7 Parsel, 2. kat normal 8 noluBağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet tam hissesi satışa çıkarılmıştır
Adresi : Kazımkarabekir Mahallesi 2025 Sok. Güneş Apt. No : 6/8 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 353 m2
Arsa Payı : 38/353
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ikili blok nizam, 4 kattır.
Kıymeti : 2.300.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler: Diğer : taşınmaz bilgileri tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02051873