Örnek No:55* T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 2017/8650 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/8650 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, TOPÇU Mahalle/Köy, zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm Mevkii, 45710 Ada, 10 Parsel, zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Adresi : Atakent (Tapuda Topçu Mahallesi) Mahallesi, Şehit Celal İşen Cadde, No: 20 Daire:2Etimesgut/Ankara
Yüzölçümü : 783,00 m2
Arsa Payı : 41/783
İmar Durumu :Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel , Yerleşik Konut Alanı blok nizam, 4 kat, yoldan 5m ve 3 m yan bahçe çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan ve vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.
Kıymeti : 1.550.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: 05/06/2017 tarih 23547 yevmiye nolu İSKENDER KAYA adına aile konutu şerhi ve diğer haciz ve ipotek şerhleri bulunmakta olup bilgiler dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 12:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02024676