T.C.
ANKARA BATI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2009/231 Esas

Davacı Muharrem ÖZKAN vekili tarafından davalılar ZEYNEL ELİBOL,SS KOMŞULAR YAPI KOOPERATİFİ ve arkadaşları aleyhine mahkememize açılan Tazminat davasında; Davalı Zeynel ELİBOL (Halis ve Emine'den olma, 1973 doğumlu, 23236600844 TC kimlik numaralı) tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden, davalı Zeynel ELİBOL' a ilanen tebligat yapılması gerekmiş olup, Mahkememizin 18/10/20212 tarihli ve 2009/231 Esas, 2012/219 Karar sayılı ilamı ile; Dava kayıt kabul davasına dönüştüğünden İİK' nun 235.maddesi gereğince mahkememizin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde yasal süre içerisinde müracaat edildiğinde dosyanın görevli Sincan Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmiş olup, iş bu ilamın davalıya ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu İlanen Tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01971958