T.C. ANKARA BATI 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
DOSYA NO : 2023/626 Esas KARAR NO : 2023/831

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2023 tarihli ilamı ile 66/1-A maddesine muhalefet suçunun sırf askeri suç olduğu ve bu kapsamda yargılama yapma ve delilleri değerlendirme görevinin HSK 1. Dairesinin 31/05/2017 gün ve 831 Sayılı kararı göz önüne alındığında Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi görevi kapsamında olduğu anlaşılmakla, mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, dair karar Ferzender ve Vahide oğlu, 02/02/1998 doğumlu, Van, Gürpınar, Çatakdibi mah/köy nüfusuna kayıtlı ADEM AÇİL' e tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50.000 ün üzerinde bir gazetede ve internet haber sitelerinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01988710