T.C.
ANKARA7. İCRA CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2023/32 Esas

7. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN
Mahkememizin 2023/32 esas sayılı dosyasında karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Murman Kıkabıdze'nin hakkında 5941 sayılı çek kanununun 5/1 maddesi gereğince 525 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri dikkate alınarak TCK'nın 52/2.maddesi gereğince 52.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5941 sayılı yasanın 3/2 maddesi uyarınca karşılıksızdır işlemi çek bedelinin karşılanmayan kısmıyla sınırlı olarak yapılacağından, sanığın Neticeten 81.150,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, karar ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02024929