ANKARA 3.FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
Dosya No:2023/218 Esas

Davacı D-MARKET ELEKTRONİK HİZ. ve TİC. ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından davalılar Türk Patent ve Marka Kurumu ile HALİL ÖZDEMİR aleyhine açılan Türk Patent ve Marka Kurumunun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptali ile davalı şahıs adına kayıtlı markanın hükümsüzlüğü istemli açılan dava dosyasında, davalılardan HALİL ÖZDEMİR adına; tebligat yapılamamış olduğundan anılan davalıya; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 2023-M-2490 sayılı kararının iptali ile 2021/030560 sayılı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini dava ettiğine dair dava dilekçesinin tebliği ile, anılan davalının resmi kayıtlarda bulunan adreslerine tebligat yapılamaması ve yeni bir adresin de tespitinin olanaksız bulunması sebebiyle Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine 27/02/2024 tarihli ara karar evrakı ile karar verilmiştir.Anılan davalıya yargılama günü olan 04/07/2024 günü saat 09:00'a Mahkememiz duruşma salonundaki duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yokluklarında yargılamaya devam edilerek bir karar verileceği ihtarı ile birlikte, dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02010394