Özel Haber: Kadir Gürhan  Yeterliliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği Başkanı Tolga Akgül, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan düzenlemelerle mağdur edildiklerini belirtti. Mağduriyetlerinin giderilmesi ve taleplerinin karşılanması için TBMM Dilekçe Komisyonuna 18 bin 500 dilekçe verdiklerini hatırlatan Akgül, Yeterlik Sürecine Tabi Gelir Uzmanlarının kariyer kadrolar arasındaki merkez-taşra ayrımından kaynaklanan statü farklarının kaldırılması ve Devlet Gelir Uzmanlığı ile Gelir Uzmanlığı kadrolarının birleştirilmesi gerektiğini söyledi. 2005 yılında yürürlüğe giren Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat Kanunuyla yapısal anlamda birçok değişikliğin gerçekleştiğini belirten Akgül, üzerinden 18 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen personel rejimiyle ilgili yaşanan sıkıntıların artarak devam ettiğine işaret etti. Akgül, “Kariyer planlamasıyla uygun olmayan uzman personel istihdamı ile kariyer ve liyakat ilkelerine ters düşen ast üst ilişkisi, kurumdaki huzur ve çalışma barışını zedelemektedir” diye konuştu.  Verginin tahakkukundan tahsilâtına, incelemesinden KDV- ÖTV iade işlemlerine, sahada yapılan vergi denetiminden vergi kayıp-kaçağının tespiti, e-dönüşüm süreçlerinin tasarlanması ve uygulanmasına kadar vergiyle ilgili tüm süreçlerde rolü olan Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının Taleplerini içeren bir meslek mensubunun hazırladığı dilekçe, kısa süre içerisinde 18 bin 500’den fazla imza alarak komisyonun önünde en çok imzalanan dilekçe olarak kayıtlara geçti. “SIKINTILAR ARTARAK DEVEM ETTİ” Akgül, 2005 yılında yürürlüğe giren Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat Kanunuyla yapısal anlamda birçok değişikliğin gerçekleştiği ancak üzerinden 18 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen personel rejimiyle ilgili yaşanan sıkıntıların artarak devam ettiğine ve bu sıkıntının başında da kariyer planlamasıyla uygun olmayan uzman personel istihdamı ile kariyer ve liyakat ilkelerine ters düşen ast üst ilişkisinin kurulduğu söylenerek kurumdaki huzurun ve çalışma barışının zedelendiği ifade etti. Akgül, Kurumun politikalarını belirlemek, uygulamalarına yön vermek, oluşan aksaklıkları tespit ederek gidermek amacıyla kariyer yollarla atanan yeterlik sürecine tabi Gelir Uzmanları rejiminin çarpıklığı ve yanlış insan kaynakları yönetimi sebebiyle vezne, danışma, evrak kayıt ve sekreter gibi atıl görevlerde çalıştırılarak kalifiye insan kaynağı israf edilmektedir" şeklinde konuştu.  Kariyer mesleklerin Türk Kamu Yönetiminde ve Türk bürokrasisinde edindiği yerin önemine dikkat çeken Akgül, kariyer meslek statüsü içerisindeki personelin bürokrasinin bel kemiğini oluşturan bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatlarında önemli görevlerin üstlenmesinin yanında oluşturulan devlet politikası ve stratejilerinin planlanmasında belirleyici olduğu, kurumsal gelenek ve kültürün devamını sağlayarak idarenin düzenliliği ve sürekliliğine katkıda bulunduğunu söyledi.  YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARINDAN 3 TALEP Kariyer meslek statüsünün getirmiş olduğu özlük hakları ile mali hakların merkez ve taşra teşkilatı ayrımı yapılmak suretiyle birbirinden üstün kılmanın hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini kaydeden Akgül, bu durumdan en çok zarar görenin devletin kendisi olacağına vurgu yaptı. Akgül, güçlü bir Gelir İdaresi için taleplerini ise şu şekilde sıraladı: 1-646, 659 ve 666 sayılı KHK’lar ile yapılan düzenlemelerle maaş, özlük hakkı ve kariyer imkânı açısından mağdur edilip ötekileştirilen Yeterlik Sürecine Tabi Gelir Uzmanlarının Kariyer kadrolar arasındaki merkez-taşra ayrımından kaynaklanan statü farklarının kaldırılması ve Devlet Gelir Uzmanlığı ile Gelir Uzmanlığı kadrolarının birleştirilmesi. 2-Kariyer meslek statüsüne uygun görev tanımının yapılması. 3-Vergi inceleme oranlarının %3’ü geçmediği dikkate alındığında, inceleme oranlarının yükseltilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük ölçüde katkı sağlaması açısından. A Grubu Kariyer kadrolar arasında sayılan Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarına inceleme yetkisi verilmesi.