Yahudilik, Yahudi milletinin kolektif inancını, kültürünü, hukukî kurallarını ve medeniyetini içeren etnik bir dindir. Semavi dinler arasında yer alan Yahudilik her dönem tartışılan bir inanç olmuştur. Yahudiliğin çıkışı ve kuralları araştırılıyor. Birçok yurttaş, Yahudilere neden İbrani dendiğini merak ediyor. Peki, Yahudilere neden ibrani denir? İşte tüm merak edilenler...

Yahudi-1

YAHUDİLİK NEDİR?

Yahudilik, dünya dini geleneğinin en eski ve köklü dinlerinden biridir. Yahudiler, İbrahim, İshak ve Yakup gibi kutsal atalara dayandırılan bir soy halkıdır. Temel inançları, Tevrat olarak bilinen kutsal kitaplarda kayıtlıdır. Yahudi inancı, birçok farklı yolla ifade edilir, ancak temel inançlar şunları içerir:

Davud-Yildizi-Anlami-Davud-Yildizi-Nedir-2704

Tek Tanrı İnancı: Yahudilik, tek tanrı inancına dayanır. Yahudiler, Tanrı'nın yaratıcı, her şeye gücü yeten ve tüm varlıkları denetleyen bir varlık olduğuna inanırlar.

Tora: Yahudi kutsal kitabı Tevrat (Tora), Tanrı tarafından peygamber Musa'ya verildiğine inanılır. Tora, Yahudi inançlarının temelini oluşturur ve Kutsal Kitap olarak kabul edilir.

Nefes-Yer Eksi İki filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nefes-Yer Eksi İki filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Ahiret İnancı: Yahudilik, ölüm sonrası yaşamın varlığına inanır, ancak bu konuda ayrıntılı ve kesin bir görüş birliği yoktur. Ahiret konusunda farklı Yahudi mezhepleri arasında farklı görüşler bulunmaktadır.

Ahit: Yahudiler, Tanrı ile İsrail halkı arasında yapılmış bir antlaşma olan İbrahimlik ve Sinay Antlaşmaları'na inanırlar. Bu antlaşmalar, Yahudi toplumunun kurallarını ve Tanrı'nın beklentilerini içerir.

Yahudi ibadetlerinin merkezinde sinagoglar yer alır. Haftalık ibadetler Sabat günü (Cuma akşamı'dan Cumartesi akşamına kadar) gerçekleştirilir. Yahudiler, dini bayramları kutlarlar ve bu bayramlar tarihlerine ve geleneklerine göre farklılık gösterir.

Davud yılzıdı

YAHUDİLERE NEDEN İBRANİ DENİR?

İbrani: Sam’ın soyundan gelen Eber, Hz. İbrahim’in büyük atasıydı. Bu nedenle, Hz. İbrahim’e “Eber’in soyundan” anlamında İbrani (İvri), onun konuştuğu dile de İbranice (İvrit) denmişti. İbranî ve İbranice terimlerinin buradan geldiği söylenmektedir.
İbrani terimi, Yahudiler tarafından ilk atalar olarak kabul edilen Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. Yakup ile onların çocuklarını tanımlar. Hz. İbrahim’in diğer oğlu Hz. İsmail ve soyu bunun dışında tutulur.

davud yıldızı

Haber Merkezi