İsrail ile Filistin arasındaki savaş tüm Dünya'nın gündemini oluşturuyor. Türk Yahudiler kimlerdir? sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Arama mototrlarında, ''Türk Yahudiler kimlerdir? Türk Yahudiler İsrail Ordusu'nda mı?'' soruları aratılıyor. Peki, Türk Yahudiler kimlerdir? Türk Yahudiler İsrail Ordusu'nda mı? İşte tüm merak edilenler...

“İnşaat yapmak zor” diyerek park arazisinin yerini değiştirdiler “İnşaat yapmak zor” diyerek park arazisinin yerini değiştirdiler

türk yahudiler2

TÜRK YAHUDİLER KİMLERDİR?

Dünya Yahudi Kongresi’nin 2010 yılı verilerine göre Türkiye’de 23.000 civarında Yahudi yaşamaktadır. Türkiye’de Yahudilerin %95’i İstanbul’da yaşamakta, 2.500 civarında Yahudi İzmir’de yaşamakta ve çok daha küçük gruplar olarak, Adana, Ankara, Bursa, Çanakkale, İskenderun ve Kırklareli’nde yaşamaktadır.

türk yahudler

Sefarad Yahudiler, Türkiye’deki Yahudilerin %96'sını oluşturmaktadır ve geri kalanlar ise genelde Aşkenaz Yahudilerdir. Türk Yahudiler, Hahambaşı tarafından yasal olarak temsil edilir. Rosh Bet Din ve üç Haham tarafından oluşan dini konsey, Rav İshak Haleva’ya yardımcı olurlar.

türk yahudi

Yahudi toplumunun laik işlerinden sorumlu 35 danışman vardır ve 14 kişiden oluşan komite ise günlük işlerle ilgilenir. 2001 yılında, 500. Yıl Vakfı, Türk Musevileri Müzesi’ni kurmuştur. 500. Yıl Vakfı, 1982 yılında 113 Yahudi ve Müslüman Türk vatandaşın kurduğu, Sefarad Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğuna gelişlerinin beş yüzüncü yılını anan bir vakıftır.

türk yahudşiler

TÜRK YAHUDİLER İSRAİL ORDUSU'NDA MI?

Türk vatandaşı olup da İsrail ordusunda savaşmaya giden Türk Yahudiler vardır.

Haber Merkezi