ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2022/318 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/318 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Mamak İlçesi, Bahçeleriçi-imar Mahallesi, 274. Cadde cepheli taşınmaz tapu kaydında Bahçeleriçi-İmar Mahallesi, 37393 ada, 5 parselde kayıtlı 963,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ayrık nizam 4 katlı konut alanında kaldığı geometrik olarak dikdörtgene yakın topografik olarak doğudan batıya yaklaşık%12 eğimli ve yaklaşık 5m kot farkı olduğu üzerindeki yapıların yıkıldığı muhdesatın bulunmadığı her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 15/02/2022 TARİH 2017/1333 ESAS 2022/154 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.
Adresi : Bahçeleriçi-İmar Mahallesi 274. Cadde Cepheli Arsa Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 963,00 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/07/2023 tarih ve 930984 sayılı cevabi yazılarında 37393 ada 5 parselin imar durumunun konut inşaat tarzının ayrık kat adedinin bodrum hariç 4 kat yola mesafesinin 7.00m inşaat derinliğinin 22.00m olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi Olup,
6306 SAYILI KANUN GEREĞİNCE RİSLİ YAPIDIR - 14/07/2014 TARİH 30405 YEVMİYE
3840/153600 PAYINDA SADİYE ALBAY LEHİNE İNTİFA HAKKI - 26/08/1996 TARİH 3608 YEVMİYE
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01869210