Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus kimdir?

Süleyman Uludağ, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Yurttaşlar arama motorlarında, ''Süleyman Uuldağ kimdir? Süleyman Uludağ kaç yaşında, nereli? Süleyman Uludağ ne mezunu? Süleyman Uludağ'ın eserleri nelerdir'' sorurlarını aratıyor. Peki, Süleyman Uuldağ kimdir? Süleyman Uludağ kaç yaşında, nereli? Süleyman Uludağ ne mezunu? Süleyman Uludağ'ın eserleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

süleyman uludağ 4

SÜLEYMAN ULUDAĞ KİMİDİR?

Süleyman Uludap 1940 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. Süleyman Uludağ Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyeliğinden emekli, tasavvuf tarihi uzmanıdır.

süleyman uludağ 5

SÜLEYMAN ULUDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Süleyman Uludağ 83 yaşındadır.

süleyman uludağ

SÜLEYMAN ULUDAĞ NERELİ?

Süleyman Uludağ Amasya'da doğmuştur.

süleyman uludağğ 3

SÜLEYMAN ULUDAĞ NE MEZUNU?

Süleyman Uludağ, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1967 yılında mezun olmuştur.

süleyman uludağ 1

SÜLEYMAN ULUDAĞ'IN ESERLERİ NELERDİR?

 Dört Kapı Kırk Eşik: İslâm Toplumlarında Sufi Gelenekler ve Derviş Tipleri; İslam'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhepler; Tasavvuf ve Tenkit; Hayata Sufi Gözüyle Bakmak: İnsan-İslam-İrfan; İslam'da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış; İslam'da İrşad; İslam'da Müsamaha: Faysalü't-Tefrika Beyne'l-İslâm ve'z- Zendeka (İmam Gazzali); Kelam İlmi ve İslâm Akaidi: Şerhu'l-Akaid (Taftazani); Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi (Abdülkerim Kuşeyri); Felsefe-Din İlişkileri: Faslu'l-Makal-el-Keşf an Minhaci'l-Edille (İbn Rüşd); Doğuş Devrinde Tasavvuf: Ta'arruf (Kelabazi); Keşfü’l-Mahcûb: Hakikat Bilgisi (Hücviri).

Haber Merkezi