Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar tarafından 13 Mayıs 2024’te Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenlenen törenle açıklanan “Spor Dostu Kampüs Projesi”ne ilişkin Değerlendirme Kriterleri açıklandı.

Spor Dostu Kampüs Projesi DeğerlendirmeSpor Dostu Kampüs Projesi Değerlendirme

10’uncu Medya Ödülleri sahiplerini buldu 10’uncu Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Yükseköğretim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülecek projeye ilişkin kriterler alan uzmanı akademisyenler, çeşitli üniversitelerin sağlık, spor ve kültür daire başkanları ve Üniversite Spor Oyunları Federasyonu başta olmak üzere tüm paydaşlarla yapılan istişareler sonunda geliştirildi.

Spor Dostu Kampüs Değerlendirme Kriterleri aracılığıyla üniversitelerin bu alandaki performansları yıllık olarak ölçülecek ve sonuçları her yıl 19 Mayıs haftasında kamuoyuyla paylaşılacak.

Toplam 45 maddeden oluşan değerlendirme kriterleri şöyle:

1

Üniversi​​te, spor dostu kampüs yaklaşımı ile ilgili bir misyon ve vizyona sahiptir, buna dayalı stratejileri vardır.

2

Üniversite, fiziksel aktivite ve beslenme dostu iş yeri sertifikasına sahiptir.

3

Üniversite, kampüste sağlıklı yaşam ve spor faaliyetlerine yönelik uluslararası sertifika/lara sahiptir.

4

Üniversite, 2024 yılı içerisinde, en az 10 (on) etkinlik (spor, kültür, sanat) planlamış ve uygulamıştır.

5

Üniversite, 2024 yılını kapsayan ve en az 5 (beş) spor faaliyetinde öğrencilerine rol ve sorumluluklar (alan uygulaması, işletmede mesleki eğitim vb.) vermiştir.

6

Üniversite, spor dostu kampüs yaklaşımı kapsamında, kendisine katkı sağlayacak iç ve/veya dış paydaşlara sahiptir. (İlgili Bakanlık, Kamu Kurumları, Spor Federasyonları, Özel Sektör, üniversitenin akademik ve/veya idari birimleri, vb)

7

Üniversite, spor faaliyetleriyle ilgili iç ve/veya dış paydaşlarıyla 2024 yılı için en az bir proje (TÜBİTAK, ERASMUS+ vb) yapmıştır.

8

Üniversite, 2024 yılı içerisinde ulusal spor müsabakalarına katılmıştır.

9

Üniversite, 2024 yılı içerisinde uluslararası spor müsabakalarına katılmıştır.

10

Üniversite, 2024 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmıştır.

11

Üniversite, fiziksel aktivite ve spor faaliyetleri için bütçeye sahiptir, bütçenin gerçekleşmesini düzenli olarak izler ve değerlendirir
a) Fiziksel aktivite ve spor faaliyetlerine ilişkin ayrılan bütçe miktarı
b) Fiziksel aktivite ve spor faaliyetlerine ilişkin gerçekleşen bütçe miktarı

12

Üniversite, fitness ve spor salonları gibi özel alanlara sahiptir.

13

Üniversite kampüs içerisinde açık alanda gerçekleştirilecek bireysel spor faaliyetleri (Yürüyüş Yolu, Bisiklet Yolu vb) için uygun altyapıya sahiptir.

14

Üniversite, kampüs içerisinde açık alanda gerçekleştirilecek takım sporlarının yapılabileceği alana (Kortlar, Sahalar vb) sahiptir.

15

Üniversite, kampüs içerisinde yüzme havuzuna sahiptir.

16

Üniversitede Genç Ofis kurulmuş olup aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir.

17

Üniversitede, sportif faaliyetleri ve rekreasyon etkinliklerini aktif olarak yürüten kulüp ve öğrenci toplulukları mevcuttur.
a) Aktif sportif faaliyetler ve rekreasyon etkinlikleriyle ilgili topluluk sayısı ve isimleri
b) Bu topluluklara kayıtlı üye öğrenci sayısı
c) Yıllık gerçekleştirilen etkinlik isimleri ve sayısı (topluluk ismine göre ayrılmış)

18

Üniversitede, arama kurtarma faaliyetleri aktif olarak yürüten kulüp ve öğrenci toplulukları mevcuttur.

19

Üniversite, fiziksel aktivite ve spor faaliyetleri için etkin bir duyuru mekanizmasına sahiptir.

20

Üniversite, 2024 yılı içerisinde en az bir defa fiziksel aktivite ve spor yapanlara, ilgili personele ve antrenörlere yönelik ilk yardım kursu düzenlemiştir.

21

Üniversite, 2024 yılı içerisinde tüm öğrencileri için fiziksel aktivite ve spor programlarını, hizmetlerini ve tesislerini tanıtan faaliyetler ve organizasyonlar düzenlemiştir.

22

Üniversite, mezunlarına ya da emekli mensuplarına kampüsteki fiziksel aktivite ve spor hizmetlerini sunmaya devam etmektedir.

23

Üniversite, öğrencilerinin fiziksel aktivite ve spor faaliyetlerine katılımını desteklemek için katılım belgesi, sertifika, madalya, kupa, vb verir.

24

Üniversite, 2024 yılı içerisinde en az bir defa geleneksel spor ve/veya geleneksel oyun etkinlikleri (cirit, gülle, kızak, binicilik vb) düzenlemiştir.

25

Üniversite, 2024 yılı içerisinde spor şenlikleri ve festivaller gibi büyük profesyonel veya amatör etkinlikleri düzenlemiştir.

26

Üniversite, 2024 yılı içerisinde ülkemiz için önemli olan özel günlerde ve milli bayramlarda spor faaliyetlerine yer vermiş ve bu faaliyetlere öğrencilerin katılımları sağlamıştır.

27

Üniversitede, tüm kampüs mensuplarına kolay ve ulaşılabilir sağlık hizmeti vardır.

28

Üniversite, 2024 yılı içerisinde öğrencilerinin psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini (stres yönetimi, öfke yönetimi, sağlıklı yaşam vb.) desteklemek adına faaliyetler yapmıştır.

29

Üniversitede, gıda ve beslenme hizmetlerinden sorumlu bir kişi veya bir komisyon vardır.

30

Üniversite, mensuplarına diyetisyen kontrolünde sağlıklı, dengeli ve farklı ihtiyaçlara (sporcu, vejetaryen, vegan, laktozsuz ve glütensiz) uygun yemek hizmetleri sağlar.

31

Üniversite, kampüs içindeki spor tesislerinde ve/veya ulaşılabilir alanlarında, sağlıklı (ücretsiz) içme suyu istasyonları vardır ve düzenli denetimleri yapılmaktadır.

32

Üniversite, 2024 yılı içerisinde bulaşıcı hastalıklar için (HIV, HPV, Covid vb.) takip, destek ve bilgilendirme hizmetleri sunmuştur.

33

Üniversitede 2024 yılı içerisinde dezavantajlı ve/veya desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemiş ve bu öğrencileri spora yönlendirerek iyileştirici çalışmalar yapmıştır.

34

Üniversite, 2024 yılı içerisinde tüm kampüs mensuplarına, bağımlılıkla mücadele amacıyla koruyucu/önleyici farkındalık çalışmaları düzenlemiş ve bağımlılıkla ilgili merkez ya da bölümlere yönlendirmiştir. (Uygulama Araştırma Merkezi, YEDAM, Sağlıklı Yaşam Merkezi-Sigara Bırakma Polikliniği vb.)

35

Spor tesislerinin bulunduğu açık alanlarda sigara kullanımının yasak olduğu bölgeler bulunur.

36

Üniversite 2024 yılı içerisinde öğrencilere bahar ve güz döneminde satranç, dama, mangala, go vb. zihin sporları turnuvaları düzenlemiştir.

37

Üniversite, spor tesislerinin ve ekipmanlarının düzenli aralıklarla bakım ve onarımını gerçekleştirmiş ve tesislerin temizliğine önem vermiştir.

38

Üniversite, 2024 yılı içerisinde toplumun spor faaliyetlerine katılımını sağlayacak etkinlikler düzenlemiş veya Sivil Toplum Örgütleriyle birlikte bu konuda ortak faaliyetler gerçekleştirmiştir.

39

Üniversite, spor tesislerinden elde edilen gelirin çeşitlendirilmesi amacıyla farklı etkinlikler, kurslar, üyelikler, bağış veya sponsorluk anlaşmaları gibi gelir kaynaklarını değerlendirir.

40

Üniversite, 2024 yılı içerisinde kampüs mensuplarına sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için eğitim ve farkındalık programları (spor yaralanmaları, aktif yaşam, sağlıklı beslenme, atölye çalışmaları vb.) düzenlemiştir.

41

Spor tesislerinin kullanımı, spor ekipmanların rezervasyonu ve kampüs mensuplarının yaptıkları sporların takibine yönelik üniversitenin geliştirdiği mobil uygulama/lara sahiptir.

42

Üniversite, 2024 yılı içerisinde kampüs çalışanları ve öğrencilerine yönelik Spor Dostu Kampüs uygulamalarının geliştirilmesi için ihtiyaçların tespitine yönelik anket vb. tarama çalışmaları yürütmüştür.

43

Üniversite Kampüs çalışanlarının spor faaliyetlerine katılımı desteklenmektedir.

44

Üniversite spor yapan kampüs çalışanları ve öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik önleyici tedbirler alır ve uygular.
a) Fiziksel aktivite ve spor branşlarındaki antrenör sayısı
b) Kampüste fiziksel aktivite ve spor faaliyetlerinden sorumlu spor hekimi sayısı
c) 2024 yılı müsabakalarındaki güvenlik görevlisi sayısı

45

Üniversite, spor dostu kampüs yaklaşımının uygulama, sürdürme ve iyileştirme konusundaki kararlılığını taahhüt eder ve uygular.

Kaynak: Çağlar Bülent SANSAR