İstanbul ne zaman fethedildi? İstanbul'un fethinin tarihçesi İstanbul ne zaman fethedildi? İstanbul'un fethinin tarihçesi

Genellikle "Merkezi Yönetim Kurulu" olarak kullanılan MYK kısaltması Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun da kısaltmasıdır. Peki Mesleki Yeterlilik Kurumu yani MYK nedir? MYK belgesi ne işe yarar? İşte detaylar...

MYK nedir?

"MYK" kısaltması genellikle "Merkezi Yönetim Kurulu" olarak kullanılmaktadır. Söz konusu terim, bir organizasyonun yönetim kuruluna veya merkezi yönetim organına atıfta bulunmak için kullanılabilmektedir. Örneğin, bir siyasi parti ya da sendika, MYK olarak isimlendirilen bir merkezi yönetim organına sahip olabilmektedir.

MYK, genellikle üyelerin seçildiği veya atanarak belirlendiği bir kurul olarak bilinmektedir ve organizasyonun stratejik yönetim kararlarını almaktadır. Bununla birlikte, "MYK" terimi, organizasyonlarda kullanılan belirli bir terim olmamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ne demek?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri'nin anlamı da merak ediliyor. Bu belgeler, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardında akredite olmuş ve MYK tarafından MYK mevzuatına ve ulusal yeterlilik sistemine uygunluğu onaylanmış olan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından düzenlenmektedir.

Söz konusu belgeler yetki kapsamlarında bulunan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen teorik ve performans sınavları ve ölçme değerlendirme faaliyetleri bitiminde başarılı olan bireyler için düzenlenmektedir. Bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına artık sahip olduğunu belirten belgelerdir.

Haber Merkezi