Kamu ihale hukuku davaları bir hayli hassasiyet bekleyen konudur. Genel olarak incelendiği vakit kamu kurumları gereksinim gördüğü mal, hizmet ve aynı zamanda da yapım işlerini ihaleler ile bünyelerine dahil ederler. Bahsi geçen bu ihaleleri kazanabilmek için de hukuki süreçlerin en iyi biçimde değerlendirmek gerekir. Buna ek olarak yol gösterici niteliği taşıyan belirli ilkeler de yer almaktadır.  Kamu ihaleleri kapsamında ele alınan üç farklı ihale usulü bulunmaktadır. Bahsi geçen bu ihale usullerinden bir tanesi pazarlık hukukudur. Temel ihale usulü ele alındığı vakit açık ihale usulü ile beraber olmak üzere duruma göre farklı ihale usullerininde bulunduğunu söylemek yanlış olmayacak. Bunlara ek olarak ihale alım türlerine göre bu usulleri sıralamanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. İhalelerin mal alımı, hizmet alımları ve yapım işleri dikkate alındığı zaman üç ayrı başlık altında incelendiğini söylemek yanlış olmayacak. Bahsi geçen hukuk dalı incelendiği vakit birincil ve ikincil mevzuat dikkate alınmaktadır. Diğer yandan 4743 sayılı kamu ihale kanunu önemli mevzuatlardan birisi olarak karşımıza çıkar. Bu kanun incelendiği vakit genel olarak ihale adına işlem dosyalarının hazırlanması önem taşır. Aynı zamanda ihalelerin karşısında bütün dokümanlar ile belgelerin dosyada yer alması gereklidir. Bu kapsamda şirketlerin bilgilerine sunulan dokümanlar içerisinde ihaleler ile berber yer alması gereken diğer detaylar bulunur. Bu detaylar:
  • Standart formlar
  • Sözleşme tasarısı
  • İdari şartname
  • Teknik şartname
  • İhale ilanı
Belirtmiş olduğumuz bu dokümanların incelenmesi ile beraber ihaleler için istekli olan şirketlerin teklif sunup sunmayacaklarının belirlenmesi gerekiyor. Buna ek olarak detaylı biçimde ele alındığında ihaleler için iştirak edilmesinin sağlanması konusunda gerekli dokümanların hazırlanması gerekir. Bununla beraber şirketler teklifleri için dosyalarını hazır etmelidirler. 

Kamu İhale Hukuku Hizmetleri Nasıl Sunulur?

Kamu ihale hukuku için şirketler son ihale tarihlerine bazı konulardan faydalanabilecektir. Bu konulardan birisi son tarihe kadar teklif vermek konusudur. Diğer avantajları da yakından takip edebilmek adına hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olmanızı tavsiye ediyoruz. Gerekli hukuki süreç hakkında bilgi sahibi olmamanız, sürecin kolay ilerlemesi ve ihalelerin kazanılması konusunda beklentinizi karşılamayabilir. Ancak gerekli hukuki sürecin öğrenilmesi ve gereken desteğin alınması ardından süreç en iyi şekilde yönetilebilmektedir.  İhaleleri kazanabilmek için kamu ihale kanunu hakkında gerekli süreçleri en iyi biçimde yönetebilmelisiniz. Bunun için de ihalelere katılmak isteyen şirketlerin son derece güvenilir biçimde hukuki hizmetleri alması gerekmektedir. Şirketler Hakkakul hukuk ofisi içerisinde bulunan avukatlar ile beraber ihale süreçleri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmektedirler. Bununla beraber girmek istedikleri ihaleler için çok daha nitelikli biçimde bilgi sahibi olarak sürecin çok daha iyi şekilde yönetilmesini sağlayabilmektedirler. Bu sayede de girdikleri ihaleleri alma şansları yükselmektedir.