Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına vatandaşlardan gelen dini sorulardan biri de “Kadir Gecesi edilen dualar kabul olur mu?” sorusu oldu.

KADİR GECESİ EDİLEN DUA KABUL OLUR MU?

Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim Cebrail aracılığıyla HZ. Muhammed'e vahyedilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilir. 

Dua kapılarının sonunu kadar açıldığı söylenen bu kutsal gecede Yüce yaratıcının tüm duaları kabul ettiği ifade edilir. 

Kadir Gecesi edilen dualar geri çevrilmez ancak içinde şer ve beddua bulunan dualar için bu durum geçerli değildir. Allah kulları için her zaman en hayırlısını verir. Kalbimizden geçen ve bizler için hayırlı olacak duaların bu gecede kabul edildiği söylenmektedir. 

Kadir Gecesi, İslam aleminde tes'id edilen gecelerin en feyizlisidir. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize bu gece içinde gönderilmeğe başlanmış olmakla kudsi bir hususiyeti haiz bulunuyor. Yine bu gece içinde ibadet, öbür gecelere nisbetle, bin ay ibadetten hayırlı olmak gibi, ilahi bir imtiyaza mazhar olmuş bulunuyor. Yine bu gece müstakbel seneye kadar cereyan edecek her türlü mühim hadiseler hakkındaki Allah'ın ezeli kaza ve takdiri infaz ve meleklere tebliğ olunuyor. Kadir Gecesi bu şerefli hususiyetleri haiz olmakla bu gece hakkında müstakil bir sure nazil · olarak şan ve şerefi tebcil olunmuş bulunuyor. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesinin sebebi bunlardır. Bu sebeplere mebni Peygamber Efendimiz de buyurmuştur ki: "Her kim Kadir Gecesinde bu gecenin haiz bulunduğu şeref ve itibara inanarak ve Allah'ın inayet huyuracağı sevap ve mükafatı umarak bu mübarek geceyi ibadetle tebcil ve tes'id ederse geçmiş küçük günahlar mağfiret olunur" (Buhart - Kadir Gecesi babı). Kadir Gecesinin Ramazanın yirmi yedinci gecesi olduğu kat'i değildir. Ancak Resulu Ekremin tesadüf ettiği Kadir Geceleri hakkındaki rivayetler arasında yirmi yedinci geceye ait olan rivayet tercih olunarak bu gece ibadetle tes'id oluna gelmiştir. Ramazanın (1, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30) uncu gecelerinden her birisini iltizam eden haberler de vardır. İmam Ebu Hanife ile Hanefilere göre Kadir Gecesi, yalnız Ramazan ayı gecelerine mahsus olmayıp senenin öbür aylarının gecelerinden her hangi bir geceye tesadüf edebilir. Muhiddin Arabi Fütühatında: «Nas ı JKadir Gecesinin zamanını tayin hususunda ihtilaf etmişlerdir. Ben de bu mübarek geceye kah Şabanda, kah Rebiülevvel ayında, kah Ramazanın ~on on gününün bir gecesinde tesadüf ettim» demiştir. Şu halde bir se! nenin her gecesinin Kadir Gecesi ümidiyle feyizli ve ibadetli geçirilmesi, lazımdır. Nasıl ki bir şair de: «Ey üstad! Sen bizeKadir Gecesinin niçin bir takım nişanelerini sayıp döküyorsun; eğer sen zaman denilen hayat ölüsünün kıymetini biliyorsan her gece Kadir Gecesidir.» demiştir.

THY çalışanı Ömer Koray Özbay intihar etti: "3 yıldır işkence çekiyorum" THY çalışanı Ömer Koray Özbay intihar etti: "3 yıldır işkence çekiyorum"

Haber Merkezi