Halka arz takip eden vatandaşlar İzdemir halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, İzdemir halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise İzdemir Enerji (IZENR) halka arz katılım endeksine uygun mu? İzdemir Enerji halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

İzdemir enerji katılım endeksine uygun değildir.

İzdemir, halka arz tarihi 8-9-10 Ağustos olarak açıklandı.

İzdemir,Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

İzdemir, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

İzdemir19,00 TL'den halka arz olacak.

İzdemir hisse kodu #IZENR olarak belirlendi.

İzdemir şirketi pay olarak 115,100,000 pay verirken ek pay olarak 23,020,000 lot veriyor.

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

Temerrüt faizi nedir? Temerrüt faizi ne zaman uygulanır? Temerrüt faizi ödenmezse ne olur? Temerrüt faizi nedir? Temerrüt faizi ne zaman uygulanır? Temerrüt faizi ödenmezse ne olur?

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır.

Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.