İsrail kelimesi, Tevrat'ta ve Kur'an'da Yâkub peygamberin diğer adı veya lakabı olarak kullanılmaktadır. Yâkub, İslam, Hristiyanlık ve Musevilik inançlarına göre İbrahim'in soyundan gelen bir peygamberdir. Tevrat'ta ve İncil'de Yâkub, İsrail olarak adlandırılan 12 oğlunun atası olarak kabul edilir. Bu 12 oğul, İsrailoğulları olarak bilinen birçok İsrail kabilesini temsil eder.

İslam geleneğine göre, Yâkub aynı zamanda İsrail peygamber olarak da bilinir. İsrail kelimesi, hem İslam, hem Hristiyanlık, hem de Musevilik inançlarında tarih boyunca önemli bir rol oynamış ve bu terim, İsrailoğulları veya Benî İsrâîl olarak adlandırılan soyun atasını ifade etmek için kullanılmıştır.

Vizesiz Yunanistan adalarına gidilebilecek: İşte 10 ada Vizesiz Yunanistan adalarına gidilebilecek: İşte 10 ada

İsrail ayrıca, İsrail Devleti'nin adının kaynağıdır, çünkü bu devlet Yahudi halkının soyunu temsil eden bir devlettir.

Haber Merkezi