Haymatlos kavramı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen bir konuyla beraber gündeme geldi. Haymatlos kavramı, II. Dünya savaşı sonrasında, Almanya ile Türkiye arasında gelişen diplomatik etkileşim sonucu, Almancadan Türkçeye aktarılan alıntı bir kelimedir. Haymatlos kavramının Türkçede iki farklı yazım şekli bulunmaktadır: Haymatloz ve Haymatlos. Kavram incelenen ilk kaynaklarda Haymatloz olarak görülmektedir, zamanla Haymatlos olarak da kullanılmaya başlanmıştır. İşte, TDK’ya göre Haymatlos kelimesinin anlamı ve kökeni hakkında merak edilenler...

Meclis Başkanı kim oldu? Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı mı oldu? Numan Kurtulmuş, kaç oy aldı? Meclis Başkanı kim oldu? Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı mı oldu? Numan Kurtulmuş, kaç oy aldı?

HAYMATLOS NEDİR, NE DEMEK?

Vatansızlık (veya Yurtsuzluk), hiçbir devletle uyrukluk (vatandaşlık) bağı olmayan kişileri tanımlamak için kullanılan terim. Bu statüye sahip kişilere Vatansız veya uluslararası yaygın terimle Haymatlos denmektedir.

HAYMATLOS TDK ANLAMI

TDK'ye göre haymatlos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vatansız

HAYMATLOS TARİHÇE

Siyasal gerekçelere dayanarak devletler, uyruklarını yurtsuz duruma düşürebilmektedir. Naziler, 1933'te, 1914'ten sonra vatandaşlığa alınmış Yahudileri yurtsuz saymış; 1941'de ise bütün Yahudileri vatandaşlıktan çıkarmıştı. Devletler arasındaki toprak kavgası sırasında da insanlar yurtsuz kalabilir. Kağıt üzerinde vatandaş görünmesine rağmen siyasal baskılar nedeniyle devlet kurumlarıyla ilişki kuramayanlara fiili yurtsuzlar, de facto vatansızlar denilmektedir. Yurtsuzlar sıklıkla sınır dışı edilebilirler. Yurtsuzlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilirler.

Haber Merkezi