TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisi gündemden düşmüyor. Osmanlı Devletinin 7. hükümdarı olan Fatih Sultan Mehmed'in hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmed'in eşleri ve çocukları kimler? İşte, Fatih Sultan Mehmed'in aile üyeleri!

Mehmed Fetihler Sultanı (2)

Fatih Sultan Mehmed kimdir?

II. Mehmed veya bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıdır. İlk olarak 1444–1446 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılındaki ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti, 1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu yıktı ve fetihten sonra "Fâtih" ünvanıyla anılmaya başladı. Bu olay, birçok uzman kişi tarafından Orta Çağ'ın sonu ve Yeni Çağ'ın başlangıcına neden olan tarihî olaylardan biri olarak görülmektedir. Ayrıca bu vesileyle İslam peygamberi Muhammed'in konuyla ilgili "Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisine nâil olduğu için günümüzde Müslüman dünyasının bir kesiminde "kahraman" olarak görülmektedir.

Mehmed Fetihler Sultanı (3)

Fatih Sultan Mehmed'in eşleri kimler?

Emine Gülbahar Hatun — Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Hatun ile II. Bayezid'in annesidir.

Helena Hatun — Mora despotu olan Dimitrios Paleologos'un kızıdır.

Alexias Hatun — Bizans prenseslerindendir.

Gülşah Hatun — Karamanoğulları Beyliği'nden İbrahim Bey'in kızı, Karaman sancakbeyi Şehzade Mustafa'nın annesidir.

Sitti Mükrîme Hatun — Dulkadiroğulları Beyliği'nden Süleyman Bey'in kızıdır.

Çiçek Hatun — Bir Türkmen beyi kızı veya cariye ve Cem Sultan'ın annesidir.

Anna Hatun — Trabzon imparatoru olan David Megas Komninos'un kızıdır. Evlilikleri kısa sürmüştür.

Hatice Hatun — Zağanos Paşa'nın kızıdır. Fatih boşamıştır.

Mehmed Fetihler Sultanı Dizi Bölüm

Fatih Sultan Mehmed eşlerini neden öldürttü?

Fatih Sultan Mehmet'in eşlerini neden öldürttüğüne dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Dönemsel politik, ailevi veya stratejik sebeplerden dolayı böyle bir eylemin gerçekleşmiş olabileceği düşünülmektedir.

Fatih Sultan Mehmed Eşleri Kim

Fatih Sultan Mehmed'in çocukları kimler?

II. Bayezid — Fatih'ten sonra yeniçerilerin desteğiyle Osmanlı tahtına geçen oğludur.

Mustafa — Karaman sancakbeyidir. 1474'te ölmüştür.

Cem Sultan — Bayezid ile taht mücadelesine giren oğludur.

Gevherhan Hatun — Fatih'in tek kızıdır. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu Uğurlu Mehmed Bey ile evlendi.

Mehmed Fetihler Sultanı 1. Bölüm

Fatih Sultan Mehmed'in kardeşleri kimler?

Şehzade Büyük Ahmed

Şehzade Alaaddin

Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten neden çıkarılır? Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten neden çıkarılır?

Fatih Sultan Mehmed

Şehzade İsfanyar

Şehzade Hüseyin

Şehzade Orhan

Şehzade Hasan

Şehzade Küçük Ahmed

Şehzade Selçuk

Şehzade Yusuf

Hatice Hatun

Fatma Hatun

Şehzâde Hatun

Erhundi Hatun

Mehmed Fetihler Sultanı (1)

Fatih Sultan Mehmed kardeşlerini öldürttü mü?

Fatih Sultan Mehmed, tahta çıktıktan sonra ilk iş olarak 2 yaşındaki kardeşi Ahmet'i ve Hasan'ı öldürttü. Fatih kanunnamesi'ni çıkardı. Bu kanunun meşhur maddesine göre, "Nizam-ı alem için şehzadeler öldürülebilir"di. Bu maddeye dayanarak tahta çıkan padişahlar ilk iş ve kendilerine tanınmış bir hak olarak kardeşlerini katletmeye başladılar.

Kaynak: Haber Merkezi