İLANEN TEBLİGAT

1- Tebliğ Çıkarma Merci                                : Çankaya Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü                                
2- Tebliğ Olunacak Firma Adı ve Adresi    : Yeni A.G. Bilgisayar Kırtasiye Danışmanlık Makine Müh. İnş. Org. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Hitit V.D.-6620643519)
3- Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti                  : İzlenebilirlik
4- Tebliğin Konusu                          : Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol   Görevlilerince Emre  Market-  Naciye  KARADENİZ işletmesinde yapılan resmi kontrol sonucunda; şikayete konu olan " Babadere " markalı 5 Lt Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı  ürünlerinin etiket kontrolünde ürünlerin  üretim  yeri  olarak    TR-16-K-050319  işletme  kayıt  numaralı  "Onay Ticeret"  ünvanlı  işletme olduğu ,  GGBS  üzerinden  yapılan  incelemesinde  pasif  olduğu  anlaşıldığı bildirilmiştir.
İlgili ürünün beyan edilmiş 04.02.2024 tarih ve SAT2024000000001 seri numaralı faturasında ‘’Çankaya Mah. Cinnah Cad. No:67/69 İç kapı No:5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ‘’Yeni AG Bilgisayar Kırt. Dan. Makine Müh. İnş. Org. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’’ ünvanlı işletmeden alındığı tespit edilmiş ve tarafımızdan izlenebilirliğin sağlanması talep edilmiştir. Ancak bahsi geçen adreste ve gerek Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı gerekse Ankara Ticaret Odasından gelen bilgilere istinaden yapılan kontrollerde bahsi geçen işletmenize ulaşılamamış ve izlenebilirlik sağlanamamıştır.
  İzlenebilirliğin sağlanması amacıyla bu yazının tebliğ tarihinden itibaren yasal süre olan 7(yedi) gün içerisinde ürüne ait fatura, irsaliye v.b. evrakların İlçe Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Belirtilen evrakların ibraz edilmemesi durumunda 5996 sayılı kanun kapsamında yasal işlem uygulanacaktır.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.                                       
    


 

#ilangovtr Basın No ILN02016688