Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan rapora göre, Türkiye’nin 40 FATF standardının 39’u ile uyumlu olduğunu ifade ederek, “Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

İmamoğlu: "İklim krizine zaman ayırsak dünyanın savaşmaya vakti kalmayacak" İmamoğlu: "İklim krizine zaman ayırsak dünyanın savaşmaya vakti kalmayacak"

Bakan Şimşek: “Ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba gösteriyoruz”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:
“Kişi başı milli gelirin ise 14 bin 855 dolara yükselmesini hedefliyoruz”
Vatandaşımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarı ön koşuldur”
“Kamu maliyesi uygulamalarımızı şeffaf bir şekilde yürüteceğiz”
“Mali disiplini tekrar tesis edip bütçe açığını düşürerek enflasyonla mücadeleye destek vereceğiz”
“Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz”
“Terörizmin finansmanı ile mücadele rejiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makroekonomik görünüm, bakanlığın faaliyetleri, 2022 yılı Sayıştay denetim raporu, bakanlığın, Gelir İdaresi Başkanlığının, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ve Türkiye İstatistik Kurumunun 2022 yılı kesin hesabı ve 2024 yılı gider bütçeleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı.

Bakan Şimşek burada yaptığı konuşmada, program ve bütçede yer alan hedefleri ile makro finansal istikrarı sağlayacaklarını, mali disiplini yeniden tesis edeceklerini, enflasyonu orta vadede tek haneye düşüreceklerini ve bu durumları kalıcı hale getirecek yapısal reformları hayata geçirdiklerini söyledi.
Şimşek, yüksek bütçe açıkları nedeniyle küresel borçluluğun artış eğiliminde olduğunu ifade ederek, “2023 yılında gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde bütçe açığının GSYH’ye oranının sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 5,5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Kamu borcunun GSYH’ye oranı ise gelişmiş ekonomilerde yüzde 112, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 67 olarak tahmin edilmektedir” diye konuştu.

İHA